Kdo vlastní vodovodní potrubí?

Je majitelem vodovodů a kanalizací stát? Nebo snad kraje? Samá voda... Většinu vodovodního a kanalizační potrubí, úpravny i čistírny odpadních vod vlastní česká města a obce.

Před revolucí byla vodárenská infrastruktura majetkem státu, později byla převedena na města a obce a tak tomu ve většině případů také zůstalo. Dnes je více než 95 procent vodárenského majetku v rukou měst a obcí.

Největší vlastníci vodárenského majetku v ČR:

 1. Severočeská vodárenská společnost, a. s. - veřejný subjekt, vlastní severočeská města a obce
 2. Hlavní město Praha - veřejný subjekt
 3. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. - soukromý subjekt
 4. Statutární město Brno - veřejný subjekt
 5. Statutární město Ostrava - veřejný subjekt
 6. Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - veřejný subjekt
 7. Statutární město Plzeň - veřejný subjekt
 8. Vodárny Kladno-Mělník, a. s - veřejný subjekt, vlastní města a obce v regionu
 9. Úpravna vody Želivka, a. s. - veřejný subjekt
 10. Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. - veřejný subjekt, vlastní města a obce v regionu
 11. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. - veřejný subjekt, vlastní města a obce v regionu
 12. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. - veřejný subjekt, vlastní města a obce v regionu
 13. Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. - veřejný subjekt, vlastní města a obce v regionu
 14. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. - veřejný subjekt, vlastní města a obce v regionu
 15. Slovácké vodárny a kanalizace Uherské Hradiště, a. s. - veřejný subjekt, vlastní města a obce v regionu
 16. Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - veřejný subjekt, vlastní města a obce v regionu
 17. CHEVAK Cheb, a. s. - veřejný subjekt, vlastní města a obce v regionu
 18. Statutární město České Budějovice - veřejný subjekt
 19. Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. - veřejný subjekt, vlastní města a obce v regionu
 20. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - veřejný subjekt
 21. VaK Břeclav, a. s. - veřejný subjekt, vlastní města a obce v regionu
 22. Statutární město Olomouc - veřejný subjekt
 23. Jihočeský vodárenský svaz - veřejný subjekt, vlastní města a obce v regionu
 24. VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči - veřejný subjekt
 25. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. - veřejný subjekt, vlastní města a obce v regionu

Z 25 největších vlastníků vodárenského majetku je 24 ve vlastnictví měst, obcí či svazku obcí. Jedná se tedy o veřejné subjekty.

Potrubí vlastní města, ale kdo o vodárenském majetku fakticky rozhoduje?

Jsou to orgány příslušných měst - rady měst a zastupitelstva. Ty každoročně schvalují cenu vody, schvalují plánované investice do rekonstrukcí a výstavby nového vodovodního potrubí či kanalizace. Města a obce také rozhodují o modelu spolupráce s provozní společností a určují její podmínky.