Když je slunce v tůni

Vodohospodáři z Lesů ČR nechali v lesích v Milínově u Nezvěstic na Plzeňsku vyhloubit tůň.

Opatření za pár korun má svůj efekt – zadržuje v krajině vodu, mimo jiné také pro lesní zvěř. U tůně jsou už patrné její stopy. I tady Lesy ČR VRACÍ VODU LESU.

Vracíme vodu lesu

Lesy ČR jsou správcem přibližně třetiny drobných vodních toků u nás, jedná se o více než 38 000 km říček, bystřin a potoků. Obnovujeme a udržujeme stovky mokřadů, tůní i rybníků. Lesy jsou přirozenou zásobárnou vody. Zabraňují rychlému odtoku přívalových srážek, kryjí půdu před slunečními paprsky a vytvářejí přívětivé klima pro život rostlin a živočichů. Česko je střechou Evropy. Všechna voda od nás odtéká. Musíme s ní proto lépe hospodařit

Čeho chtějí Lesy ČR dosáhnout?

  • zmírnění negativních následků sucha - nedostatku vody
  • zadržení vody a zpomalení jejího povrchového odtoku
  • udržení a posílení biodiverzity v krajině

Více se o vodohospodářských projektech Lesů ČR dočtete zde: vracimevodulesu.cz.