Lesy ČR dokončily stavbu a rekonstrukci dvou nádrží v jižních Čechách

Hradec Králové, 12. prosince 2023 – Dalšími projekty, které pomohou adaptovat lesy na klimatickou změnu, jsou právě dokončená rekonstrukce nádrže Rybná u rakouských hranic a zcela nová nádrž Voprava na Táborsku. Lesy ČR na ně vyčlenily 12,7 milionů korun. Nyní se obě nádrže napouštějí.

Nádrž Rybná se v lesích u Českých Velenic v oblasti zvané Vitorazsko vybudovala v 60. letech minulého století mapy.cz/VN Rybná. Po rekonstrukci pojme na 3,3 hektarech 47 tisíc metrů krychlových vody.„Nový je bezpečnostní přeliv i spodní výpust, upravili jsme i 130metrovou hráz. Stavbě musely ustoupit náletové dřeviny. Ty ale nahradily vzrostlé duby vysazené na svahu hráze,“ řekl David Paštyka, správce toků pro oblast povodí Vltavy z Lesů ČR. V nádrži se chovají ryby a je biotopem řady chráněných rostlin, jako je například ďáblík bahenní, bazanovec kytkokvětý, vachta trojlistá či leknín bělostný.

Na místě někdejšího historického rybníka s torzem hráze i bezpečnostního přelivu letos postavily Lesy ČR zcela novou nádrž Voprava mapy.cz/VN Voprava. V lesích mezi obcemi Zárybničná Lhota a Chýnov, západně od osady Stříbrné Hutě na Táborsku zadrží na 1,3 hektarech až 14 600 metrů krychlových vody. „Při stavbě jsme odhalili původní dřevěnou výpust historického rybníka se dřevěnými jímkami, konstrukcemi pro převádění vody i torzem náhonu. Archeologové původní výpusť vyzvedli, zakonzervovali a umístili s informační tabulí k hrázi jako připomínku technického umu našich předků,“ uvedla Zuzana Koutenská, správkyně toků pro oblast povodí Vltavy z Lesů ČR.

Oba projekty spolufinancované Ministerstvem zemědělství ČR podnik dokončil v rámci vlastního programu Vracíme vodu lesu www.vracimevodulesu.cz.

Zdroj: lesycr.cz