Naučná stezka SWAMP při březích Máchova jezera

Máchovo jezero, to není jenom koupání, ale také poznávání! Okružní naučná stezka kolem Máchova jezera představuje stejnojmennou národní přírodní památku Swamp a seznamuje s chráněnými a kriticky ohroženými živočichy, rostlinami a rybníkářstvím Máchova jezera.

Na naučné stezce je pro vás připraveno šest naučných panelů s tématikou ochrany životního prostředí u Máchova jezera. Celková délka trasy z Doks přes Břehyň zpět do Doks činí 15 km a je vhodná pro pěší turisty. Témata informačních tabulí jsou: botanika, zoologie bezobratlých, zoologie obratlovců, rybníkářství, obecné informace, Swamp.

Naučná stezka je v terénu označena značkou pro naučné stezky. Kdybyste značku ztratili, držet se můžete žluté turistické trasy, ta vás částí NS SWAMP provede. Mapku s popisem trasy a dalších informacích o naučné stezce naleznete zde

Seznam zastávek

1.Doksy

Doksy a Staré Splavy jsou nejznámější a nejvyhledávanější rekreační střediska severních Čech. Dominantu města tvoří náměstí s mariánským sousoším ze 17. století a kostel sv. Bartoloměje z r. 1638 se vzácnou kopií sošky Panny Marie Montserratské, tzv. Černé Madony.

2.Památník Karla Hynka Máchy – Hospitálek

Nejstarším domem v Doksech je tzv. Hospitálek, původně chudobinec a sirotčinec, dnes je v něm muzeum Karla Hynka Máchy, který si zdejší kraj oblíbil. Ve své nejznámější básni Máj jej oslavil natolik, že od roku 1961 nese básníkovo jméno – Máchův kraj. Také Velký rybník byl přejmenován na Máchovo jezero. Expozice muzea se dále věnuje místní tradici rybníkářství.

3.Muzeum Čtyřlístek

Muzeum se nachází v půdních prostorách Městské knihovny v Doksech. V muzeu je stálá expozice věnovaná vývoji komiksu Čtyřlístek.

4.Máchovo jezero

Máchovo jezero je nazýváno jezerem, ale ve skutečnosti se jedná o rybník. Je největším rybníkem v severních Čechách. Založil ho již v roce 1366 král Karel IV. Na jezeře jsou dva ostrůvky – Myší a Kachní. Ostrůvky jsou významnými ornitologickými lokalitami a vstup na ně je zakázán. Vodní plochu Máchova jezera lemují 4 velké písčité pláže.

4.Národní přírodní památka Swamp

SWAMP je unikátní rašeliniště s četnými tůňkami. Vzniklo na písčitých náplavech v zátoce na jihovýchodním břehu Máchova jezera v důsledku zvýšení hladiny podzemní vody při založení této vodní nádrže.

5.Břehyně

V okolí Břehyňského rybníka se rozkládají bažiny a rašeliniště, které jsou nalezištěm vzácných a chráněných rostlin. Hladinu prorůstají stulíky a lekníny. V hrázi je do skály uměle vytesaná průrva, která odvádí vodu do nedalekého Máchova jezera. Rezervace dále zahrnuje pískovcovou pahorkatinu s divokými stržemi a roklemi.

6.Králův stolec

Skalní útvar Králův stolec se nachází na odbočce žluté turistické značky vedoucí z Doks na Borný. Jedná se o poměrně velký pískovcový skalní blok (306 m n. m.), na kterém měl podle pověsti obědvat či odpočívat Karel IV. při svých lovech v bezdězských lesích.