Pod hladinou řek v Hongkongu se ukrývá hrozba pro klima

Řeky v Hongkongu vydechují skleníkové plyny. Přestože by tento region měl představovat „zelené plíce“ Hongkongu, realita je mnohem znepokojivější. Řeky, které se klikatí touto sytě zelenou krajinou, ve skutečnosti vydechují značné množství skleníkových plynů, jak vyplývá ze studie patnácti místních vodních toků.

Nová teritoria jsou převážně venkovská oblast s rozlehlými plochami zemědělské půdy, zeleně, mokřadů, hor, parků a řek. Tato oblast, která hraničí s čínskou pevninou a tvoří většinu hongkongského území, vypadá jako svět na hony vzdálený od rušných ulic a mrakodrapů, které se tyčí nad většinou městského centra.

Velkým zdrojem skleníkových plynů jsou překvapivě řeky. Pokud dojde ke znečištění vody, mnohonásobně se zhorší emise v nich.

"Vody všech těch řek jsou přesycené třemi hlavními skleníkovými plyny - oxidem uhličitým, metanem a oxidem dusným," řekl Derrick Yuk Fo Lai, profesor katedry geografie správy zdrojů Čínské univerzity v Hongkongu. Lai zjistil, že na některých místech byly koncentrace těchto plynů ve vodě čtyři a půlkrát vyšší než koncentrace v atmosféře.

Studie, která zkoumala dopad znečištění vody na emise skleníkových plynů v Hongkongu, naznačuje, že řeky v této oblasti jsou trvalým zdrojem atmosférických skleníkových plynů a mohou přispívat k oteplování klimatu.

"Zjistili jsme, že všechny naše zkoumané řeky by mohly přispívat k emisím skleníkových plynů," řekl Lai. Tým zjistil, že čím znečištěnější řeka byla, tím vyšší byly její emise. Hlavními příčinami znečištění řek je odpad vypouštěný z chovů zemědělských zvířat, špatně napojené odpady ve starých budovách a prostory bez kanalizace.

Řeky v hongkongské oblasti Nová teritoria v tomto ohledu nejsou nijak nezvyklé. Překvapivě jsou vodní toky významným zdrojem skleníkových plynů po celém světě. Odhaduje se, že řeky a potoky uvolňují až 3,9 miliardy tun uhlíku každý rok - to je asi čtyřnásobek množství uhlíku, jaký ročně emituje globální letecký průmysl.

zdroj: bbc.com