V rozvinutém světě je vody dostatek, nesmíme s ní však plýtvat a nesmíme ji zkazit

Lidé si vodu z přírody na nějakou dobu půjčují, pak ji zase vrací - dodává František Barák, předseda představenstva Vodovody a kanalizace Hradec Králové, který je hostem konference Budoucnost vody ve Future Tower v Kladně. V této souvislosti mu Deník položil tři otázky.

Jaké jsou největší výzvy pro Českou republiky z vodohospodářského hlediska

Česko nemá dlouhodobou vodohospodářskou strategii, má tisíce vlastníků a tisíce provozovatelů vodárenské infrastruktury, atomizace ve vodárenství pokračuje, roste jejich počet, podporují ji často nesmyslné dotace. Vodu řídí příliš mnoho ministerstev, jejichž stanoviska se obvykle s novou vládou mění, navíc jsou často protichůdná. Hlavní výzvou tedy je: dlouhodobá vodohospodářská koncepce na 40-50 let, spojovaní vodárenských společností ve velké regionální celky, konec neúčelných dotací a na závěr řízení oboru vodárenství jedním ministerstvem.

Jaké dnes máte ve vaší práci nejdůležitější projekty?

Hlavním úkolem společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové je zajištění provozu vodárenského majetku, sítí, úpraven čistíren a ostatních technologií, která umožňuje dodávky kvalitních vodárenských služeb pro 175 tisíc spotřebitelů. Pokračujeme v rekonstrukci páteřního přivaděče Východočeské vodárenské soustavy na úseku Bohuslavice – Hradec Králové. Ten přivádí vodu z Náchoda do Hradce Králové a Chrudimi, částečně i v opačném směru. Přivaděč umožňuje zásobování pitnou vodou ve více než 90 městech a obcích regionu. Tento projekt si vyžádá na hradeckém úseku investici téměř 2 miliardy korun.

Čím vás voda jako fenomén fascinuje a překvapuje?

Lidé si vodu z přírody na nějakou dobu půjčují, pak ji zase vrací. Nespotřebovává se. V tom je její fenomén a kouzlo. V rozvinutém světě je všude vody dostatek, nemusíme šetřit vodou, nesmíme s ní však plýtvat a nesmíme ji zkazit.

Zdroj: Deník


František Barák

  • předseda představenstva Vodovody a kanalizace Hradec Králové,
  • dříve řadu let působil jako předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR),
  • v lednu vystoupí na sympoziu Budoucnost vody, které pořádá Deník ve Future Tower v Kladně.