Víte, kolik stojí voda v Evropě?

Platí v Rumunsku, Rakousku či Portugalsku za vodu méně než Češi? Pojďme se podívat na stručné srovnání.

Čtvrtá nejnižší spotřeba vody

V prvé řadě je nutné se podívat na spotřebu pitné vody v Evropě, která je pro cenu vody za kubík klíčová. Vodné a stočné totiž není pouhou platbou za vodu, jak je mnohdy nepřesně interpretováno, ale platbou za službu spočívající ve skutečnosti, že každý, kdo je napojen na veřejný vodovod a kanalizaci, má 24 hodin denně k dispozici pitnou vodu až doma, v neomezeném objemu a přísně kontrolované kvalitě.

Zajímavá je i skutečnost, že v řadě zemí jižní Evropy, které jsou ohroženy suchem v daleko vyšší míře než Česká republika, je spotřeba pitné vody na osobu mnohem vyšší, viz Španělsko s 139 litry, Portugalsko s 204 litry či Itálie s 245 litry na osobu a den. Švýcarsko se pak se svou průměrnou spotřebou pitné vody 307 litrů na osobu a den řadí spíše k zámořským zemím, jako je Kanada či USA, než do Evropy.

Snímek obrazovky 2018-08-21 v%A014.06.49.png

Průměrná cena vody

Česká republika s cenou 3,27 eura za metr krychlový je na 14. místě v Evropě a řadí se tak do evropského cenového průměru.

Snímek obrazovky 2018-08-21 v%A014.08.29.png

Z dostupných údajů o průměrné spotřebě a ceně vody lze snadno spočítat, kolik obyvatelé v jednotlivých zemích zaplatí ročně v průměru za vodu.

Kolik tedy ročně platíme za vodu ve srovnání s Evropou?

V průměrných ročních platbách za vodu vydají Češi desátou nejnižší částku za rok. Co je platné obyvatelům Itálie, Portugalska či Chorvatska, že mají oproti České republice nižší cenu vody, když v konečném důsledku vyšší spotřeby zaplatí za vodu více.

Snímek obrazovky 2018-08-21 v%A014.14.37.png

Při porovnávání plateb je dobré vzít v úvahu ještě jeden důležitý aspekt, kterým je rozdílná životní úroveň obyvatel v jednotlivých zemích.

Snímek obrazovky 2018-08-21 v%A014.17.44.png

Platby pod průměrem Evropy

Pokud se podíváme na porovnání ročních plateb za vodu vztažené k životní úrovni, zjistíme, že obyvatelé ČR platí devátou nejnižší částku, což je o jednu příčku lepší místo než v případě roční platby za vodu bez přepočtu na stejnou životní úroveň.

Snímek obrazovky 2018-08-21 v%A014.21.47.png

Cena vody v České republice tedy patří k evropskému průměru. Ročně za vodu zaplatíme spíše podprůměrnou částku oproti ostatním obyvatelům Evropy. Více než Češi tedy za vodu platí v Rumunsku, Rakousku i Portugalsku, naopak méně pak na Slovensku, v Polsku či Řecku.


Odkazy a zdroje

http://eagri.cz/public/web/file/564091/Vodovody_a_kanalizace_Ceske_republiky_2016.pdf

http://www.eureau.org/resources/publications/150-report-on-the-governance-of-water-services-in-europe/file

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00114

Zpracováno z podkladů F. Wannera, SOVAK ČR