Vydejte se po naučné stezce Svatojánských proudů

Název stezky odkazuje na místa dávno skrytá pod hladinou. Stezka vede úsekem bývalých Svatojánských proudů, jak byl v minulosti nazýván obtížně splavný úsek řeky Vltavy mezi obcemi Štěchovice a Slapy.

Díky peřejím, zákrutám a skaliskům představovaly Svatojánské proudy značné problémy pro voraře a nákladní lodě. V současné době je tato část řeky zatopena vodní nádrží Štěchovice, která v Třebenicích navazuje na Slapskou přehradu.

Naučná stezka Svatojánské proudy je dlouhá 8,5 kilometrů a má 15 zastavení. Je pozoruhodná, ale obtížně schůdná, vede po úbočí svahu - vysoko nad vodní hladinou Vltavy. Na informačních tabulích se dočtete o historii obcí Štěchovice a Třebenice, Štěchovické přehradě, Slapské přehradě, Svatojánských proudech, zdejších přírodních zajímavostech i zajímavostech v okolí, voroplavbě, botanice, zoologii, ekologii a trampingu.

Vzhledem k délce a technické náročnosti stezky je tento výlet vhodný pro rodiny se staršími nebo mladšími zdatnými dětmi. V určitých částech naučné stezky je potřeba zvýšené opatrnosti.

Cestu můžete začít ze strany od Štěchovic i od Slapské přehrady. Auto můžete zaparkovat na koncovém bodu a zpět se vrátit autobusem. Nebo v létě jet parníkem, což je velmi hezký zážitek. Pokud vyjdete z Nových Třebenic, půjdete po zelené turistické značce k modré trase východně od hráze Slapské přehrady a dále po modré do Štěchovic.

Seznam informačních panelů NS Svatojánské proudy:

 1. Úvodní informace, historie Třebenic
 2. Slapská přehrada
 3. Svatojánské proudy
 4. Obojživelníci a plazi
 5. Voroplavba, výletníci na lodích
 6. Fenomén řeky
 7. Život v oboře
 8. Život na skále
 9. Vliv stavby přehrady na život v řece
 10. Suťové lesy
 11. Tramping a osada Ztracenka
 12. Zajímavosti v okolí
 13. Přírodní rezervace kobylí dráha
 14. Štěchovická přehrada
 15. Úvodní informace, historie Štěchovic