Vydejte se po naučné stezce "Voda je věda"

Originální naučná stezka vás provede malebnými jihočeskými Benátkami, romantickou krajinou místních rybníků a seznámí vás s nejnovějšími poznatky o životě ve vodě. Stezka také poukazuje na nedostatek pitné vody a ohrožení živočichů, pro které je voda domovem.

Naučná stezka vznikla ve spolupráci s místní Fakultou rybářství a ochrany vod, JU ČB. Nedílnou součástí cesty je zastávka v lesoparku Zátiší. Lesopark osvěží ducha svou nevšedností a citlivým zasazením objektů do krajiny.

Na čtyřkilometrovém okruhu na vás čeká pět zastávek přibližujích pět výzkumných oblastí, kterými se vědci fakulty zabývají. U zastávek jsou instalovány tabule s popisy problémů týkající se vody, např. nedostatek pitné vody či ohrožení vodních živočichů. Na informačních tabulích naleznete základní sdělení k danému tématu, mapku, kvízovou otázku a QR kód, pomocí kterého se dozvíte správnou odpověď i další informace.

První zastavení se zabývá vodou coby základem života, na druhém se dozvíte o největší sladkovodní rybě, třetí zastávka se věnuje zdravému rybímu masu, čtvrtá odhaluje znečištění vod a biomonitoring a poslední ohroženého raka říčního.

Stezka vede krásnou krajinou kolem Vodňan, přes řeku Blanici a mezi rybníky. Cestou si můžete i něco opéct na veřejném ohništi a v klidném prostředí relaxovat a přemýšlet třeba zrovna o tématech stezky "Voda je věda".

Jedná se o nenáročnou stezku vhodnou i pro rodiny s dětmi, kterou můžete absolvovat celoročně.

Jestli pojedete autem, ideální je zaparkovat na parkovišti u střediska MEVPIS, FROV JU. Dá se využít i parkoviště Fakulty rybářství a ochrany vod JU. Procházku po stezce můžete začít od jakéhokoliv zastavení. Nejbližší vlaková a autobusová zastávka Vodňany se nachází nejblíže od prvního zastavení a to cca 800 m.