Vydejte se po stezce Sudslavického okruhu

Máte volnou neděli? Vyražte do Pošumaví! Mezi pravým břehem Volyňky a západní stranou Opolence můžete prozkoumat naučnou stezku pro děti i zvídavé rodiče.

Stezka Sudslavického okruhu vznikla už v roce 1977 a je na ní umístěno 26 infotabulí s upozorněním na významné rostliny či přírodní jevy. Dlouhá je 3,3 km, takže bez obav můžete vyrazit i s dětmi.

Okružní trasa začíná a končí u Sudslavické lípy, jednoho z nejmohutnějších stromů v České republice s obvodem kmene téměř 12 m. Kde ji najdete? Již 600 let roste před Vanických mlýnem nedaleko hlavní silnice z Vimperka do Strakonic.

Cestu zpestřuje i několik dřevěných žebříků a ocelové schody. Severní část stezky vede přírodní rezervací Opolenec, zalesněným skalnatým terénem, kde děti potěší pro změnu železné žebříky. Jižní část okruhu prochází po loukách poblíž řeky Volyňky a podél vodních mlýnů.

Dříve bylo na Volyňce a jejich přítocích asi 80 vodních mlýnů. Přímo v Sudslavicích pracovaly dva.Na pravém břehu již zmiňovaný Vanických mlýn, který má sice ještě mlecí zařízení, ale je bez vodního kola. Mlelo se zde do roku 1938 a přes zákaz výjimečně i v průběhu druhé světové války. 
A tomu na levém břehu se říkalo “U Mlynářů”, postaven byl v 17. století. V roce 1874 vyhořel a po obnově mlel až do roku 1948. V současnosti je už bez mlecího zařízení.


Největší zajímavostí na této trase je Sudslavická jeskyně, která je jedním z pozůstatků krasových jevů - z velké většiny zničených nebo silně poškozených těžbou krystalického vápence.

Zdejší lomy po mnoho let skrývaly také unikátní poklad. Koncem roku 1879 byly v jižní části lomu při těžbě odkryty dvě pukliny vyplněné směsí vápencové suti, porézní hlíny a bohatého paleontologického materiálu. Český paleontolog Jan Nepomuk Woldřich zde v letech 1880-83 objevil skutečný unikát - pozůstatky 70 zvířecích druhů, konkrétně 9 000 kostí a 13 000 zubů.

V současné době z jeskyně zbylo pouze torzo tvořené 15 metrů dlouhou chodbou, která na obou koncích ústí do lomu. Jeskyně je chráněna zákonem a z bezpečnostních důvodů do ní není povolen vstup