Co nepatří do výlevky dřezu či toalety?

Odpadní vody z domácností i průmyslových podniků odcházejí na čistírny odpadních vod, kde se zbavují veškerých nečistot, a odtud putují do nejbližšího vodního toku, do řeky.

Více

Tip na podzimní čtení: Soft City (Pří)jemné město

Také byste chtěli žít ve městě, kde můžete spát při otevřeném okně? (Pří)jemné město znamená lehkost a pohodlí, přizpůsobuje se našim neustále se měnícím potřebám, podporuje rozvoj našich vztahů a přizpůsobuje se radostem našeho každodenního života. Jak ale proměníme současnou re...

Více

Mrkos: Testujeme světově unikátní využití vodojemů k vyrovnání nerovnováh v energetické soustavě

S Petrem Mrkosem, generálním ředitelem Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), jsme si povídali o tom, jak skladováním vody v pražských vodojemech vyrovnávat výkyvy v energetické soustavě, a tak pomoci k lepšímu využití obnovitelných zdrojů energie.

Více

Češi vodou šetří, problém je nevyužívání tzv. šedé vody

Češi nevyužívají dostatečně takzvanou šedou vodu, tedy vodu, která protekla například sprchou nebo umyvadlem, i když pitnou vodou šetří. Recyklace odpadních vod s využíváním dešťové vody například na zalévání, hašení požárů či splachování by přitom mohly pomoci v boji se suchem.

Více