Cesta do pražské kanalizace

Už vás někdy napadlo, co se děje s vodou když odteče umyvadlem nebo když spláchnete? Po tom, co ji použijete, odteče potrubím do kanalizace a dále do čistírny odpadních vod, kde se vyčistí a teprve potom se může pustit zpátky do řeky.

Čistota vody, odcházející z čistírny se přísně kontroluje, aby nedošlo ke znečištění životního prostředí.

V minulosti to tak ale vždycky nebylo. Než se vymyslel systém podzemní kanalizace, vylévaly se splašky rovnou na ulici. Zkuste si představit, jak to muselo na ulicích vypadat a zapáchat! To ale ještě nebylo to nejhorší, mnohem větší problém byl, že se v takto znečištěném prostředí velmi snadno šířily smrtelné nemoci jako je mor, cholera nebo tyfus. A to byl hlavní důvod, proč se i v Praze, začala budovat kanalizace v podobě, jak ji známe dnes.

V roce 2016 tomu bylo 110 let kdy byl v Praze spuštěn provoz prvních kanalizačních stok a voda se začala čistit v čistírně odpadních vod v Bubenči. O tom, že byla kanalizace vymyšlena velmi dobře, svědčí i to, že stoky po tak dlouhé době stále fungují, jen čistírna odpadních vod byla v 60. letech 20. století vybudována nová, na Císařském ostrově.

Zajímavosti:

  • Délka kanalizace pod Prahou je více než 4600 km
  • Kanalizační systém vymyslel anglický inženýr William Heerlein Lindley
  • Stará čistírna odpadních vod je dnes technickou památkou a lze si objednat prohlídku, více informací na stara-cistirna.cz
  • Pod Staroměstskou radnicí se ukrývá tzv. Cizinecký vstup, to je místo v podzemí, kam se dříve vodily zahraniční návštěvy, aby se jim ukázalo, jak kanalizace vypadá a jak funguje
  • Stoky jsou postavené z hladkých cihel, které mají kluzký povrch a nezachytávají se na něm odpadky
  • Tvar starých stok připomíná vajíčko postavené na špičku
  • Stoky se čistí tlakovou tryskou, na průzkum stok se používá kamera

Pokud vás zajímá, jak to vypadá a funguje v pražské kanalizaci, přečtěte si zajímavou reportáž na tomto odkazu. Novináři si obuli holinky, zacpali nosy a vydali se hluboko do podzemí...

Zdroj: vodnistrazci.cz