Dokážete vyměnit vodu ve víno?

Tento pokus je spíše pro větší děti a dospělí. Není totiž úplně jednoduchý, mně se také nezdařil na 100%, ale o to více se děti pobavily, když mě při pokusu pozorovaly :-).

Někteří dopělí by uvítali spíše dokázat vyměnit víno ve vodu :-) V tomto pokusu ale vyměníme vodu za víno ve dvou na sobě postavených sklenicích.

Pomůcky: dvě stejné skleničky ( já, protože se znám, jsem použila raději plastové ), list obyčejného papíru, vodu a červené víno

Postup:

Až po okraj naplníme dvě stejné sklenice – do jedné nalijeme vodou, do druhé červené víno. Na sklenici s vodou položíme list papíru, sklenici i s papírem otočíme a přesně přiklopíme na sklenici s červeným vínem. ( Mně se při otáčení sklenice trochu vody vylilo, což mělo výsledný špatný efekt ). Potom papír, který je nyní mezi oběma sklenicemi, trochu poodsuneme, aby vznikla úzká 1 až 3 milimetry široká štěrbina.

Dojde k zajímavému jevu. Červené víno začne stoupat úzkou štěrbinou vzhůru a vytvoří horní vrstvu. Voda naopak klesá a tvoří ve víně čirou vrstvu u dna sklenice. V ideálním případě se kapaliny zcela vymění. ( V mém bohužel ne, protože tím, že mi trochu vody vyteklo, kapaliny se nemohly úplně vyměnit a ve vodě zbylo ještě trochu vína ).

Úspěšnost pokusu závisí na velikosti štěrbiny a tím pádem rychlosti proudění a na tom, aby v překlopené sklenici s vodou nebyl žádný vzduch.

Vysvětlení:

Vysvětlení toho, proč se kapaliny samy bez lidského zásahu vymění, je jednoduché. Víno obsahuje alkohol, který má mnohem menší hustotu než voda. V tíhovém poli Země proto stoupá vzhůru, zatímco voda klesá dolů. Kapaliny se tedy nesmíchají, pouze se vymění.

Stejný efekt by měl pokus s tekutinami voda+olej, voda+rum, voda+sirup, voda+med nebo voda+líh (líh by ale musel být obarven, aby ho bylo možné rozeznat od vody). Zjednodušeně řečeno s jakýmikoliv dvěma tekutinami s dostatečně odlišnou hustotou.

Provedení pokusu trvá poměrně dlouho, přibližně hodinu, proto buďte trpěliví.

Zdroj: matfyz.cz