Estelle Brachlianoff v OSN: „Musíme zrychlit ekologickou transformaci vedoucí k nulové uhlíkové stopě u vody"

Těmito slovy zakončila Estelle Brachlianoff, generální ředitelka společnosti Veolia, svůj projev na konferenci OSN ke Světovému dni vody v New Yorku.

Estelle Brachlianoff zdůraznila, že svět má všechny důvody zůstat optimistický, protože řešení existují.

Veolia nabízí řešení

„Za poslední tři roky se nám díky lepšímu řízení, digitalizaci a inovacím podařilo snížit spotřebu vody o objem odpovídající odběru města se šesti miliony obyvatel, tedy 320 milionů metrů krychlových vody,“uvedla Estelle Brachlianoff v OSN.

Zdůraznila, že diskuse je sice nezbytná, aby se debata posunula kupředu, ale to, co svět hlavně potřebuje, jsou konkrétní opatření a výsledky. A právě taková řešení má Veolia po celém světě připravená k masivnímu využití.

Například v New Jersey a New Yorku vyřešila Veolia letitý problém úniků vody v distribuční síti či v Namibii pomocí inovativní technologie přeměnila odpadní vodu z hlavního města na vodu pitnou. Inovativní řešení jsou připravena také pro průmyslové podniky, kterým mimo jiné snižují spotřebu vody v technologických procesech efektivním využitím recyklované vody. Velmi inspirativní je i projekt v čínské rafinerii Sinopec nedaleko Pekingu, kde kromě optimalizace koloběhu vody Veolia obnovila také osmihektarový mokřad a významně tak podpořila místní biodiverzitu.

Řešení tedy existují, ale k jejich celosvětovému nasazení je nezbytné, aby se všechny zainteresované strany (státy, místní úřady, nevládní organizace i soukromé společnosti) sešly k jednacímu stolu a dohodly na dalším postupu.

Nečinnost je dražší

Je svět připraven přijmout změnu? Podle průzkumu výzkumné agentury Elabe (provedený v roce 2022 na vzorku 25 000 lidí z 25 zemích, tedy více než polovině světové populace na pěti kontinentech) je odpověď kladná.

„Očekávání a přání lidí jsou daleko za hranicemi této konferenční místnosti,“ uvedla Estelle Brachlianoff. „Sedmdesát procent světové populace věří, že ekologická transformace bude stát méně než nečinnost. Svět je připraven zrychlit. Tak pojďme jednat!“ vyzvala generální ředitelka skupiny Veolia.

1,5 miliardy dolarů ročně

A Veolia jde rozhodně příkladem. Na konferenci OSN se zavázala investovat 1,5 miliardy dolarů ročně do infrastruktury, technologií a výzkumu a inovací v oblasti vody a hygieny, aby prosadila cíle udržitelného rozvoje OSN související s vodou a hygienou (SDG 6).

V rámci této investice Veolia definovala čtyři specifické cíle. Zavázala se k udržitelnému hospodaření s vodními zdroji a neustálému zlepšování efektivity distribučních sítí s pitnou vodou a masivnímu využívání recyklace odpadních vod. Do roku 2025 chce zlepšit přístup k základním vodárenským a hygienickým službám a umožnit tak dalším devíti milionům lidí na celém světě využívat těchto výhod. Čtvrtým cílem je pak závazek podporovat zakotvení lidských práv na vodu a hygienu v právních předpisech.

„Naše hodnoty a poslání společnosti jsou přímo v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN. Závazky, které jsme dnes přijali, ukazují naši ochotu vyvíjet nová a rozšiřovat stávající řešení, abychom čelili rostoucím výzvám v oblasti dostupnosti a kvality vody po celém světě,“ uvedla Estelle Brachlianoff, generální ředitelka skupiny Veolia.

Veolia jako lídr ve vodohospodářském sektoru distribuuje pitnou vodu pro 111 milionů a odvádí odpadní vodu pro 97 milionů lidí na celém světě. V loňském roce skupina díky inovativním technologiím recyklovala téměř jednu miliardu metrů krychlových odpadních vod. V posledních třech letech se také Veolii podařilo výrazně zvýšit efektivitu provozovaných sítí a dosáhnout úspor ve výši 2022 milionů metrů krychlových vody.