Den Země se blíží!

Den Země, tak se jmenuje celosvětová událost, která se každoročně slaví 22. dubna po celém světě. Hlavním poselstvím Dne Země je propagace ochrany životního prostředí a upozorňování na různá nebezpečí, která hrozí naší planetě zejména v důsledku lidské činnosti.

Historie Dne Země se píše od roku 1970. Toho roku byla v Americe uspořádána celostátní osvětová akce, ke které se postupně se přidávaly další státy, a zastřešila ji organizace OSN. Česká republika se připojila v roce 1990.

Při příležitosti Dne Země se konají nejrůznější akce, jako jsou přednášky, osvětové akce pro školy, soutěže, hromadné pochody a úklidy veřejného prostranství. Ekologové mají v tomto období napilno, snaží se všemi možnými způsoby vysvětlovat, co je důležité činit pro zdravé životní prostředí, jak probíhá recyklace odpadu, jak správně hospodařit v krajině, jak omezit spotřebu nepotřebných věcí, ale také proč je důležité čistit odpadní vodu.

Oslavy, které pořádá hlavní město Praha naleznete na odkazu denzeme.eu.

Zdroj: vodnistrazci.cz