Odborné sympozium Budoucnost vody nabídne inspiraci i osvětu

Jakým výzvám ve vodohospodářské oblasti čelí Česká republika a jak zajistit udržitelnost vody? Nejen o tom budou debatovat odborníci na prvním ročníku sympozia Budoucnost vody, jehož organizátorem je Deník.

Odborná akce se koná ve středu 24. ledna 2024 od 9 do 12 hodin ve věžovém vodojemu Future Tower v Kladně.

Ačkoli v České republice nedostatek vody globálně nehrozí, přesto jsou místa, kde je sucho problémem a která bývají odkázána na zásobovací cisterny. Ve světě je však situace jiná.

„Letošní sucho v Evropě ukázalo, že klimatická změna se projevuje nedostatkem vody i v oblastech, kde tomu tak dříve nebývalo. Navíc Česká republika je pověstná střecha Evropy a žádná řeka k nám nepřitéká. Současné technologie nabízejí možnosti, jak se s tímto problémem co nejlépe poprat. Jedním z řešení může být recyklace odpadních vod,“ uvádí Filip Brož z webového magazínu o životním prostředí Ecoista, který je mediálním partnerem akce.

Do popředí zájmu se dostává poptávka po co největší udržitelnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a představitelé států se zabývají otázkou, jak zajistit co největší energetickou soběstačnost.

„Voda opět může patřit mezi řešení, kdy budeme například vyrábět bioplyn na čistírnách odpadních vod nebo využívat odpadní vody pro vytápění budov,“ nastínil Filip Brož.

Debata odborníků

Na sympoziu Budoucnost vody se sejdou odborníci, kteří budou debatovat o otázkách souvisejících s vodou, s její udržitelností a s budoucím vývojem vodohospodářství v České republice.

„Největší výzvou pro Českou republiku z vodohospodářského hlediska je zajištění potřebných zdrojů vody a jejich efektivní využívání, protože hydrologická bilance České republiky vyjádřená v množství obnovitelných zdrojů vody patří k nejhorším v Evropě,“ řekl Jiří Wanner z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Na akci vystoupí zástupci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky, akademické sféry, vodohospodářských společností či edukativních projektů spojených s vodou. Odborné sympozium má za cíl rozvířit debatu o vodě napříč různými institucemi a firmami, ukázat příklady dobré praxe a inspirovat další.