Jak vyčistit vodu v Pavilonu hrochů?

Návštěvníci Zoologické zahrady hlavního města Prahy mohou opět pozorovat své zvířecí miláčky i pod vodou. VWS Memsep ze skupiny Veolia ve spolupráci se společností Abess zde totiž instalovali novou filtrační technologii.

Návštěvníci Zoologické zahrady hlavního města Prahy mohou tak ve vodě sledovat nejen nového samce Tchéca, ale také samici Marušku a jejího potomka Fandu. Nový hroší samec přicestoval vloni v listopadu z francouzského safari Plaisance-du-Touch. Francouzští chovatelé ho pojmenovali Tchéco [čeko]. Narodil se totiž v den našeho státního svátku 28. října a brzy oslaví své čtvrté narozeniny.

Denně 150 kilogramů

Čištění bazénových vod je samozřejmě zcela standardní záležitostí. Specifikem v tomto případě ale je, že se jedná právě o hrochy. Hroch totiž denně vyprodukuje asi 150 kilogramů trusu a moči a to už znamená pořádné znečištění vody v bazénech. Zakalená voda bez řádného vyčištění tak prakticky znemožňovala návštěvníkům pozorovat hroší život pod vodou.

Malá filtrační továrna

Rekonstrukci technologie filtrace a dezinfekce bazénových vod v Pavilonu hrochů realizovala společnost VWS Memsep ze skupiny Veolia ve spolupráci se společností ABESS. Během šesti měsíců nahradili původní nefunkční technologii pro čištění vody vnitřního a vnějšího bazénu hrochů novým řešením.

V pavilonu doslova nainstalovali malou filtrační továrnu – jeden kilometr potrubí, sedmdesát kusů ventilů a vlastní filtraci s kapacitou 360 kubíků vody za hodin.

Za plného provozu

Celý projekt zahrnoval demontáž veškeré stávající technologie a instalaci nové technologie včetně systému řízení, a to vše za plného provozu pavilonu. Ukončením zkušebního provozu se prokázalo, že navržená technologie splňuje požadované parametry, což ocenil nejen ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek, ale hlavně samotní návštěvníci pavilonu a milovníci hrochů.