Projekt navrácení Dyje do meandrů bodoval v soutěži Adapterra Awards

Projekt navrácení řeky Dyje do původních meandrů, který moravští vodohospodáři společně s rakouskými partnery dokončili v loňském roce, zvítězilo v environmentální soutěži Adapterra Awards 2020. Projekt s názvem "Nový prostor pro řeku Dyji" získal cenu sympatie i odborné poroty.

Soutěž Adapterra Awards hledá inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit města, domy a krajinu klimatické změně. V letošním roce posuzovala odborná porota 78 projektů, z nichž vybrala nejlepších 21. Projekt Povodí Moravy zvítězil v kategorii Volná krajina a navíc si odnesl Cenu sympatie.

O více než třetinu prodloužilo řeku Dyji to, že se vrátila do tří původních ramen. Díky projektu, na kterém na Břeclavsku spolupracovalo Povodí Moravy s rakouskými partnery, opět pomáhá zadržovat vodu v okolních lužních lesích.

Napojením odstavených ramen na Dyji zabránili moravští vodohospodáři jejich vysychání, úhynu vodních živočichů a zániku na vodu vázaných ekosystémů. Zároveň došlo ke zpomalení odtoku vody z krajiny. „Každý metr koryta, který řece vrátíme, zvyšuje šanci, že voda zůstane na jižní Moravě, kde ji tolik potřebujeme. Neodteče pryč a zlepší vodní bilanci zdejších lužních lesů. Tyto přírodě blízké projekty je třeba vnímat jako součást komplexu opatření a v dnešní době musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ doplnil Gargulák.

Vedle napojení odstavených ramen Dyje realizuje Povodí Moravy řadu dalších adaptačních projektů. Mezi nejvýznamnější patří dokončená renaturace Moravy u Štěpánova, dokončované revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, Knínického potoka u Veverských Knínic či probíhající rozsáhlá revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky.

Do druhého ročníku soutěže bylo přihlášeno 78 soutěžících, finále se zúčastnilo 21 z nich. Loni bodoval například rozsáhlý projekt mokřadů Josefovské louky na Náchodsku.

Soutěž Adapterra Awards patří mezi adaptační projekty Nadace Partnerství, která pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Všechny inspirativní projekty najdete na adapterraawards.cz.

Zdroj: Povodí Moravy