Jak zlepšit kvalitu vody v afrických zdravotnických zařízeních?

Nadace Veolia Environnement od svého založení v roce 2004 pomohla realizovat více než 1500 různorodých projektů po celém světě. Pojďme se podívat na některé z nich.

Zlepšit nedostatek a kvalitu vody v Africe nelze mávnutím kouzelného proutku. Je to doslova mravenčí práce na řadu let. Častokrát se přitom osvědčilo vsadit na menší projekty, které efektivně pomohou v místě největší potřeby. Kde začít? Odborníci doporučují zlepšit kvalitu vody ve zdravotnických zařízeních.

Zaměřeno na nemocnice

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace a UNICEF z roku 2019 navštěvuje zdravotnická zařízení 894 milionů lidí, kteří nemají trvalý přístup k nezávadné pitné vodě. A téměř 1,5 miliardy lidí prochází zdravotnickými zařízeními bez hygienických zařízení.

Výrazně pociťují tento problém zejména na africkém kontinentu. Přitom zlepšení kvality vody ve zdravotnických zařízeních má zásadní význam v boji proti infekcím, virům, epidemiím a dalším. Nadace Veolia se proto rozhodla spolupracovat s africkou kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) při zlepšování kvality vody a přístupu k vodě v nemocnicích.

Světová zdravotnická organizace má šest regionálních poboček po celém světě. Africká kancelář sídlí v Brazzaville (Kongo). Cílem lokální pobočky je přizpůsobit globální aktivity pro africké podmínky. Poskytuje technické a politické konzultace, pomáhá vytvářet normy a standardy, podporuje sdílení znalostí a sdružuje partnery v oblasti zdravotnictví. V případě mimořádných zdravotních událostí působí jako centrum krizového řízení a podpory.

„Nadace Veolia tento projekt velmi podporuje. Je totiž v souladu s naší strategií Humanitární a rozvojové pomoci, která se zaměřuje v afrických zemích na přístup k vodě,“ vysvětluje Thierry Vandevelde, výkonný ředitel Nadace Veolia Environnement, která věnovala 100 tisíc eur na tento závažný problém.

Partnerství s Vatikánem

Dalším projektem, na kterém se Nadace Veolia Environnement pod vedením Thierry Vandevelda podílí, je projekt vatikánské vlády zaměřený na vodu a hygienu (WASH) v nemocnicích ve 22 zemích. Nadace Veolia Environnement věnovala na podporu tohoto projektu na africkém kontinentu 70 tisíc eur.

U téměř 150 malých klinik a nemocnic tak bude vypracována analýza, jak zlepšit hygienu, přístup k vodě a sanitaci. Řešením může být například vybudování nové infrastruktury, nákup nutného vybavení či školení místních pracovníků…

Nadace Veolia poskytuje projektu také technickou podporu a spolufinancuje řadu nemocnic v Africe.

Thierry Vandevelde

Je od roku 2008 výkonným ředitelem Nadace Veolia Environnement, která podporuje komunitní projekty ve prospěch udržitelného rozvoje po celém světě. Dr. Vandevelde je také členem Výboru humanitárních akcí, který zřídila francouzská vláda, a členem Americké asociace vodárenských společností, tajemníkem francouzského výboru Programu solidarity v oblasti vody (pS-Eau) a zasedá ve vedení několika mezinárodních osvětových sdružení.

Thierry Vandevelde je nositelem francouzského Řádu čestné legie.