Nadační fond Veolia slaví dvacetiny

Kulaté narozeniny jsou vždy důvodem k oslavě i rekapitulaci toho, co se povedlo. A přesně to bylo tématem neformálního setkání v prostorách Green Table.

„Určitě bychom výročí nadačního fondu neslavili, kdyby nebylo jeho zakladatele, což je společnost Veolia ČR, která od počátku spatřovala velký smysl v tom, co děláme,“ uvedla setkání Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.

“Na nadační fond jsme velmi hrdí. Od svého založení v roce 2003 podpořil doslova tisíce projektů ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou podpora dobrovolnictví, drobného podnikání a řemesel, vytvoření lepších podmínek pro aktivní stáří našich seniorů a ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody také zachování cenných přírodních lokalit – mokřadů. Za dvacet let působení nadační fond pomáhal doslova po celé republice a díky jeho podpoře mohly být realizovány projekty za více než 250 milionů korun,”doplnila Eva Kučerová, místopředsedkyně správní rady a ředitelka komunikace a marketingu skupiny Veolia pro střední a východní Evropu

Pomoc tam, kde je potřeba

Co se Nadačnímu fondu Veolia povedlo? Jedním z klíčových programů jsou MiNiGRANTY, které podporují volnočasové dobrovolnictví zaměstnanců skupiny Veolia. Ti se mohou každý rok ucházet o finanční prostředky pro vybraný projekt v jejich okolí. Minigranty jsou skvělým způsobem, jak zrekonstruovat místní hernu, připravit dětem lepší prostředí na letním táboře či pomoci hendikepovanému sousedovi. Platí při tom, že zaměstnanec, který podporu navrhne, se musí podílet i na vlastní realizaci. O MiNiGRANTY je velký zájem. Od roku 2008 nadační fond tímto způsobem podpořil již 1 788 projektů s celkovým rozpočtem téměř 49 milionů korun.

Sny se stávají realitou

Dalším velmi úspěšným programem je STARTér – Věř si a podnikej!, který podporuje malé a drobné podnikatele, tradiční řemesla, sociálně prospěšné projekty a alternativní vzdělávání v Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském kraji. Díky Startéru se sny stávají realitou a vznikají malé kožedělné dílny, šperkařství, cukrářství, pekařství či jiné provozovny. Od roku 2000 Nadační fond Veolia na příspěvcích rozdělil už téměř 126 milionů korun a vzniklo tak 2 642 pracovních míst, z toho 369 pro osoby se zdravotním postižením.

Aktivní stáří

Na seniory je zaměřen třetí klíčový program Stále s úsměvem – Aktivně po celý život, který pomáhá vytvářet lepší podmínky pro život seniorů v jejich domácím prostředí a podporuje i mezigenerační soužití v komunitách. Část aktivit se zaměřuje také na pečovatele, kteří jsou v této oblasti doslova nepostradatelní. Od roku 2015 nadační fond podpořil celkem 124 projektů částkou více než 12 milionů korun. V současné době se fond zaměřuje na tříleté koncepční projekty, kterí pomáhají rozvíjet tísňovou péči ve Středočeském kraji, zlepšit digitální gramotnost a digitální infrastrukturu, motivovat seniory k funkčnímu pohybu a podporují domácí a paliativní péči o seniory.

Mokřady pro další generace

Poslední z klíčových programů Vraťme vodu přírodě podporuje obnovu mokřadů a obecně zadržení vody v krajině. Nadační fond Veolia se připojil k Českému svazu ochránců přírody, který vyhledává cenné přírodní lokality, vykupuje je, obnovuje a pomáhá tak zachovat pro další generace. Projekt ČSOP od svého počátku zachránil už více než 60 hektarů mokřadů po celé České republice. Nadační fond na tyto aktivity již věnoval částku 6 milionů korun.

S vykupováním mokřadů můžete pomoci i vy. Stačí si vybrat některý z originálních dárků, které jsou k dispozici na www.nfveolia.cz/eshop/ Minimálně 20 procent z ceny každého předmětu půjde do veřejné sbírky projektu a stejnou částku do sbírky pošle i nadační fond.

„Strategie nadačního fondu staví na dlouhodobých programech, z nichž každý má své téma. V dalších letech plánujeme pokračovat v těch klíčových z nich a nadále podporovat naše zaměstnance dobrovolníky, zlepšovat zadržování vody v krajině díky vytváření a revitalizaci mokřadů a pomáhat malým a drobným podnikatelům při rozjezdu jejich firem – doufáme, že se nám podaří program STARTér více rozšířit i ve Středočeském kraji,“ řekla závěrem ředitelka fondu Vendula Valentová.