Vydejte se údolím Jizery po Riegrově naučné stezce

Riegrovou stezkou se můžete projít cestou ze Železného Brodu do Semil. Cesta vede skrz romantické údolí Jizery a skalnatým kaňonem Galerie Jizery. Své jméno má po slavném semilském rodákovi doktoru Františku Ladislavu Riegrovi.

Původní naučná stezka státní přírodní rezervace Údolí Jizery byla slavnostně otevřena v říjnu roku 1983. Je dlouhá 3,5 km, vede z městské části Semily Bítouchov do Spálova. V přírodní rezervaci Údolí Jizery vás čeká nádherná scenérie i adrenalin.

Stezka probíhá souběžně s červeně značenou turistickou Riegrovou stezkou a je průchodná v obou směrech. Tabule umístěné na její trase poskytují návštěvníkům základní seznámení s přírodním bohatstvím a historií rezervace. Dne 9. října 2008 byla slavnostně předána do užívání veřejnosti nová naučná stezka podél Riegrovy stezky mezi Semily a Spálovem.

Nová naučná stezka obsahuje celkem 15 zastavení, věnovaných ochraně přírody, fauně a flóře, geologii, turistice a technickým zajímavostem v údolí. Informační panely, obsahující texty v českém a anglickém jazyce jsou doplněny ilustračními obrázky a fotografiemi.

Zajímavostí stezky je 77 metrů dlouhá visutá galerie vybudovaná 5,5 metru nad původní hladinou řeky.

Další netradiční stavbou je hydroelektrárna ve Spálově. Vodu na turbínu přivádí 1 300 metrů dlouhý tunel, vylámaný ve skále.

Cestou vás zaujme například skála U Kamenného lva nebo studánka Antala Staška. Rozhlédnete se z Böhmovy skalní vyhlídky, v blízkosti je zastřešené odpočívadlo pěšorest. Na horním toku Jizery vás překvapí technická rarita hydroelektárna Spálov. Zpátky můžete jít Kamenického stezkou s řadou vyhlídek. Vede po po modré a z rozcestí Morava po žluté značce.