Naučná stezka romantickým Veseckým údolím

Vydejte se po naučné stezce, která se nachází na jihovýchodním okraji Liberce v severních Čechách, kde se na Lučním potoce rozkládá Vesecký rybník. Dozvíte se o přírodních zajímavostech Veseckého údolí s význačnými mokřadními biotopy, na které je vázána řada vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Cesta začíná se na okraji Vesce a cesta vede až k osadě Sedmidomky – okolo rybníka je utvořen kruh, vede na obou březích. V tomto údolí se vyskytuje více jak čtyři stovky rostlin, 250 druhů hmyzu a skoro stovka druhů obratlovců. Zajímavé jsou rašeliniště okolo Mlýnského rybníka a také slatinné loučky na břehu rybníka.

Na trase se nachází 7 zastávek s panely, které vás seznámí s informacemi o přírodních zajímavostech Veseckého údolí, kde naleznete vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.

Celková délka trasy 2,3 km. Stezka je nenáročná, nejen co se týče její délky, ale také převýšení, a tak se na ni mohou vydat i rodiny s dětmi. Lokalita je snadno přístupná autem i veřejnou dopravou, do Vesce jezdí ale také vlak, a tak si procházku kolem hezkého rybníka mohou udělat úplně všichni.