Oslavte Den Země v iQLANDII

IQLANDIA pro vás na sobotu 20. dubna nachystala vědecký jarmark plný experimentů a tvořivých aktivit na téma přírodní zdroje, biodiverzita a udržitelnost. Otevíráme všechny 3 laboratoře!

Zábava, která zachraňuje planetu!

Navštivte naše 3 laboratoře a několik stanovišť přímo v expozicích iQLANDIE a zamyslete se s námi nad tím, jakou rozmanitost a přírodní bohatství naše planeta nabízí a jak se šetrně chovat k jejím zdrojům. Zkrátka se těšíme na všechny nadšené přírodovědce a ekology, kteří rádi bádají v laboratořích, a kteří s námi chtějí oslavit svátek naší zelené planety Země.

Kdy: 20. dubna 2024, program od 13:00 do 16:00

Kde: LAB 1, LAB 2, LAB 3 a expozice

Zdarma v rámci vstupného.

Na jaké aktivity se můžete těšit?

Nejpočetnější a nejrůznorodější skupinou živočichů na naší planetě je hmyz. V jedné z laboratoří prozkoumáme pomocí moderních mikroskopů různé zajímavosti a detaily z jejich anatomie a vyrobíme si také vlastní hotel pro hmyzí kamarády. Druhá laboratoř bude věnovaná rostlinné říši. Konkrétně mechům a jejich schopnosti zadržovat vodu v krajině, řasám, fotosyntéze a zkoumání zeleného rostlinného barviva – chlorofylu. Pomocí experimentů se suchým ledem si vysvětlíme vliv oxidu uhličitého na oteplování planety, prozkoumáme alternativní zdroje energie a budeme se věnovat i čistotě vody a hospodaření s jejími zdroji. Pokud to počasí dovolí, vytáhneme navíc i naše astronomické dalekohledy a podíváme se na povrch slunce.

Těšit se můžete i na naši perfektní novinku: Terralonu - obrovský nafukovací model Země.

Více na: iqlandia.cz