Podzimní výlet k vodopádům Vavřincova dolu

Vavřincův důl patří k nejzachovalejším místům Krkonoš. Vodopády vznikly na Vavřincově potoce u jeho soutoku s Tippltovým potokem tam, kde protéká divokou soutěskou a jsou nádhernou podívanou po celý rok!

Pojmenování vodopádů je odvozené od samotného Vavřincova potoka. Důl spadá ze svahů spojeného masivu Černé a Světlé hory pod Černohorským rašeliništěm a ústí do řeky Úpy na spodním konci obce Velká Úpa.

Ve 150 metrů dlouhé soutěsce, tvořené mimořádně tvrdými starohorními svory je možné těšit se na řadu kaskád a sérii až třímetrových vodopádů, ležících v nadmořské výšce nad 800 metrů. ejvyšší z vodopádů měří okolo 3,5 metru. Pod kameny se tu dají najít schránky vodních živočichů – chrostíků.

K malebným vodopádům se dá dojít z Velké Úpy, odkud vede modrá turistická značka směrem k Vlašským boudám, kde vodopády na Vavřincově potoce začínají a končí až u soutoku s Tippeltovým potokem. Z centra Velké Úpy je to sem asi 3,5kilometrová procházka. Kdo by si ji chtěl prodloužit, může pokračovat na překrásné Černohorské rašeliniště, největší svého druhu v celých Krkonoších.