Pojďme za vodou!

...tak se nazývá naučná stezka v Turnově, která má zejména dětem a mládeži přiblížit, jak se pitná voda dostává do jejich domovů a jak se před návratem zpět do přírody čistí.

Naučná stezka “Pojďme za vodou” je vzdělávacím a prezentačním dílem Vodohospodářského sdružení Turnov na území města Turnov. Náplní této stezky je poznání přírody Českého ráje, historických památek, ale také cest surové vody prostřednictvím vodohospodářských technologií do našich domácností.

Délka trasy je šest kilometrů. Začnete u mateřské školy ve Zborovské ulici, dále pokračujete na Károvsko, až k výletní restauraci Zrcadlová Koza na břehu Jizery. Odtud se vydáte podél Jizery k čerpací stanici pitné vody v Dolánkách a dále pod hruborohozeckým zámkem až k sídlu zdejšího pracoviště Severočeských vodovodů a kanalizací (SčVK, a. s.) na Kotlerově nábřeží. Podíváte se i do míst okolo Šlejférenských pramenů, kudy vedla jedna z vycházkových tras pro Turnovany na počátku minulého století.

Naučnou stezku lemují informační tabule, na kterých zájemci získají poutavou formou informace z historie a současnosti vodárenství. Také zde najdou celkem šestnáct otázek vědomostní soutěže.

Stezka se také snaží navázat na prvorepublikovou tradici vycházek kolem města Turnova a zpřístupnit navštěvovaná území podél Jizery i z jiného směru - z Károvska. Podél trasy stezky je možno využít mnoha atraktivních zastavení - restaurace U Zrcadlové kozy, jez na Jizeře v Dolánkách, volnočasový areál a pláže u Jizery, Dlaskův statek, restaurace Ábelův mlýn, Dům přírody v Dolánkách, cyklostezky a inline stezky podél Jizery a údolím Vazovce, zahrada a zámek Hrubý Rohozec, atd.

Seznam zastavení:

  • MŠ Zborovská
  • vodojemy Károvsko
  • Šlejférenské prameny
  • Zrcadlová koza
  • most přes náhon
  • most přez Jizeru
  • čerpací stanice u vody
  • areál SčVK