Světový den vody: Dělám, co můžu?

Mottem letošního Světového dne vody je „Accelerating change“, které můžeme přeložit jako „Urychlení změny“.

Organizace spojených národů připravila ke Světovému dni inspirující kampaň, která využívá legendární příběh kolibříka:

Jednoho dne vypukl v lese požár a všechna zvířata utíkala jako o život. Na okraji ohně pak s hrůzou a smutkem hleděla do plamenů. Nahoře nad jejich hlavami létal kolibřík sem a tam k ohni, pořád dokola. Větší zvířata se kolibříka zeptala, co to dělá... "Letím k jezeru pro vodu, abych pomohl uhasit požár," odpověděl kolibřík. Zvířátka se zasmála: "Ten oheň přece nikdy neuhasíš!" Kolibřík odpověděl: "Dělám, co můžu."

Výzva k „urychlení změny“ se samozřejmě týká rozvojových zemích, které čelí nedostatku vody, a kde je urychlení změny k lepšímu životné důležité.. Ale, jak odborníci upozorňují, relevantní je i pro země žijících ve zdánlivém vodním blahobytu (jako je Česká republika), protože náš vodní blahobyt nemusí trvat věčně.

Kampaň OSN je tak krásnou výzvou k zamyšlení, zda každý z nás dělá, co může, aby snížil svoji spotřebu vody či jinak přispěl k její ochraně.

Světový den vody každoročně připomíná význam vody a potřebu udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice začala v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů vyhlášen Světovým dnem vody 22. březen.