Chcete zažít dobrodružství? Pak navštivte Stradonické vodopády!

Na okraji CHKO Křivoklátsko, kousek za Stradonicemi, se nacházejí půvabné Stradonické vodopády – jsou jedním z mála míst, kam zatím nevedou turistické značky. Vodopády leží na bezejmenném potoce, napájeném ze zavalené štoly na černé uhlí, v hezké rokli lemované rekreačními chatami.

Divokost toku je způsobena zpevněnou karbonskou krou, která zasahuje do kaňonu. Vodopád je z větší části napájen zdrojem vody ústícím do potoka zhruba o 50 m výše.

Návštěvníci tady v divokém korytě najdou hned několik kaskád a vodopád. Průchod roklí je pěkným dobrodružstvím v jakoukoli roční dobu. V romantické rokli chybí jakákoli turistická vybavenost, takže jednotlivé vodopádové stupně je nutné překonávat vlastními silami. V zimě voda často zamrzá, a tak je tady možné těšit na pěkné rampouchy.

Ke Stradonickým vodopádům se dá dostat po červené turististické značce vedoucí ze Stradonic do Zdejčiny, z ní je třeba uhnout doleva k chatové osadě. Poslední úsek v rokli ale už není nijak značený a je třeba jít přímo korytem potoka. Nejbližší železniční stanice jsou v Nižboře a Hýskově, z obou je to pěšky asi 4,5 kilometru.

Jestli si budete chtít výlet prodloužit, můžete se projít po naučné stezce "Oppidum Stradonice".

Naučná stezka seznamuje s územím keltského oppida Stradonice u Nižboru nedaleko Berouna, v údolí řeky Berounky. V nižborském zámku je umístěno informační centrum keltské kultury s tematickou expozicí.

Stezka vede z Nižboru po málo frekventované silnici do místní části Stradonice, odkud pak stoupá zpočátku asfaltkou a později polní cestou na náhorní plošinu oppida až k nejvyššímu bodu vrchu Hradiště. Odtud je pak třeba sestoupit velmi příkrou a špatně schůdnou lesní pěšinou jednou z bočních roklí do údolí Habrového potoka a tím dorazíte zpět do Nižboru.

Trasa není bezbariérová, s terénním kočárkem je relativně sjízdná až na nejvyšší vrchol, pak je ale nutno se stejnou cestou vrátit zpět.

Stezka je douhá cca 6 km a má celkem 5 zastavení.