Vodopád lávových proudů

Navštivte Vaňovský vodopád, který se díky své výšce, úžasné přírodní scenérii a výhodné poloze v blízkosti města řadí k nejznámějším a nejvíce navštěvovaným vodopádům Českého středohoří.

Vaňovský vodopád se nachází v národní přírodní památce Vrkoč nad obcí Vaňov zhruba 4 km jižně od centra Ústí nad Labem. Leží na Podlešínském potoce, který je pojmenován po obci, nacházející se vysoko na levém okraji Labského kaňonu.

Vodopád vznikl ve skalním kotli, který tvoří čedičové sloupy uzavírající údolí. Ty jsou výsledkem sopečné aktivity v mladších třetihorách. Dobře viditelným pozůstatkem, přesněji řečeno přítokovým kanálem tohoto vulkanického procesu, je pak přilehlý, geologicky velmi dobře známý skalní útvar Vrkoč.

Vodopád se skládá ze dvou čedičových stupňů, oddělených od sebe hlubokou skalní soutěskou. Protože vzdálenost mezi těmito stupni nepřesahuje jejich výšku, bývá Vaňovský vodopád považován za jeden dvoustupňový vodopád. Celkový výškový rozdíl mezi vrchní hranou horního a spodní hranou dolního stupně činí 26 m - díky tomu pak Vaňovský vodopád náleží i k nejvyšším vodopádům České republiky.

Turisticky přístupný je pouze dolní stupeň Vaňovského vodopádu. Ten je 12 m vysoký a u jeho paty se nachází rozlehlé suťové pole, do něhož se padající proud rozlévá. Pohled na tento vodopád je velmi působivý, skalní masiv vytváří po obou stranách vodopádu mohutný skalní kotel sestávající se z masivních čedičových sloupů.

Strmější východní cesta vede z obce Vaňov, volnější ale několikanásobně delší pak z centra Ústí nad Labem přes zámeček Větruše po vrstevnici. Oba přístupy jsou značené zelenou turistickou značkou.

Zdroj: ceskestredohori.cz