Naučná stezka do srdce hustých lesů, kde se ukrývají Sýkornické vodopády

V Podkrkonošské pahorkatině se u Nové Paky rozprostírá Přírodní park Sýkornice, kterým vede naučná stezka až k Novopackému vodopádu.

Stezka je dlouhá cca 4km a je lemována informačními panely seznamující návštěvníky s místní přírodou, geologií i historií. Trasa je vhodná pouze pro pěší. Cyklisté musí počítat s místy, kde budou muset z kola sesednout. Trasa je nesjízdná pro vozíčkáře i kočárky. Je spíše náročnější a zabere Vám zhruba 1,5hod.

Výchozím bodem je hotel Štikov. Zelená turistická značka vás zavede až ke křižovatce s označenou odbočkou na Sýkornické vodopády. Cedulky s vyznačeným směrem Vás dovedou až k cíli – Sýkornickým vodopádům.

Sýkornické nebo též Novopacké vodopády jsou vysoké 4 (Horní Novopacký vodopád) a 8 m (Dolní novopacký vodopád). Soustava vodopádů je unikátní především svým tvarem s převisem. Za ten vděčí odolnějším pískovcovým lavicím, přes které voda přepadává a vymílá měkčí podloží. Nejhezčí jsou vodopády na jaře při jarním tání sněhu. Za sucha jsou vodopády bez vody.

Potok, na němž jsou vodopády, je pravostranným přítokem Zlatnice. Vede k nim neznačená pěšina, jak z Nové Paky, tak ze silničky, která lemuje Zlatnici. Při cestě od Zlatnice, proti proudu potoka, je třeba odbočit doprava v místě, kde se potok rozdvojuje