Deset úpraven pitné vody pro Peru

V letech 2018-2020 dodala a instalovala společnost Photon Water v malých obcích a komunitách v regionech Tacna a Cusco v Peru celkem deset úpraven pitné vody zajišťujících obyvatelům dlouhodobě spolehlivou dodávku zdravotně nezávadné vody.

Photon Water Technology s.r.o., dceřiná společnost solární skupiny Photon Energy N.V., dokončila v listopadu 2020 realizaci projektu úpraven pitných vod v Peru, který byl podpořen ze zahraniční rozvojové spolupráce ČR v rámci B2B programu České rozvojové agentury Partnerství se soukromým sektorem.

Celková cena tříletého projektu byla 9,637 mil. Kč (357 tis. EUR), z toho 4,819 mil. Kč (178,5 tis. EUR) bylo hrazeno z dotace od České rozvojové agentury.

I přes nepříznivou situaci vyvolanou celosvětovou pandemií Covid-19 se v posledním roce řešení podařilo úspěšně završit všechny plánované aktivity projektu. V roce 2020 činila podpora České rozvojové agentury celkem 663 tis. Kč (24,5 tis. EUR) z celkového ročního rozpočtu projektu ve výši 1,326 mil. Kč (49,1 tis. EUR), přičemž společnost Photon Water Technology financovala zbývající polovinu potřebných prostředků z vlastních zdrojů.

Nabyté zkušenosti a dosažené výsledky projektu umožní Photon Water nabídnout řešení v dalších oblastech Peru a ostatních latinskoamerických zemích, kde vzhledem k vulkanické činnosti či negativním dopadům těžby nerostů značná část obyvatelstva konzumuje vodu silně kontaminovanou nebezpečnými solemi, borem a kovy, jako jsou arsen, olovo a rtuť. Nízká kvalita pitné vody představuje totiž naléhavý problém pro celý tento region.

Kromě samotných instalací zorganizovala Photon Water informačně-vzdělávací kampaň pro obyvatele regionu. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí obyvatel o důležitosti kvalitní vody, možnostech technologického řešení problému, environmentálních aspektech situace a v neposlední řadě o vlivu konzumace neupravené kontaminované vody na zdraví člověka.

Na video s českými titulkami "Voda pro Latinskou Ameriku" se můžete podívat zde:

Zdroj: Photon Energy Corporate Services