Díky vydatnému sněžení je půda nasycena vodou

Díky sněhu, který zasypal celé Česko, je na mnoha místech půda nasycená vodou. Zásoby vody ve sněhu jsou letos oproti loňskému roku mnohonásobně vyšší. Půdě vyhovuje střídání deště, mrazu a oblevy.

Podle vědců z portálu InterSucho je nasycenost půdy, až na drobné vyjímky, stoprocentní prakticky na celém našem území.

Tým InterSucha měří sucho na základě tří pilířů. Základem je model vodní bilance, který maximálně využívá vstupních dat z pozemních měření Českého hydrometeorologického ústavu vztažených na čtvercovou plochu o straně 500 metrů. Výpočet bere v úvahu i typ vegetačního krytu, typ půdy, úroveň svažitosti i expozici.

Aktuální stav půdní vlhkosti odhadnutý modelem se porovnává s padesátiletým průměrem stanoveným pro každý den. Monitoring na základě dvou předchozích pilířů je doplněný o nezávislou analýzu dopadů sucha na vegetaci prostřednictvím konfrontace aktuálních a archivních satelitních snímků stavu vegetace.

Dle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byl ke dni 8.2.2021 odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR 1,562 mld. m3, což představuje v průměru cca 19,8 mm (19.8 litru na jeden metr čtvereční).

Vzhledem k letošní intenzitě sněžení jsou zásoby vody ve sněhu oproti loňskému roku aktuálně mnohonásobně vyšší, a tento stav trvá zatím po celý letošní rok. Ve srovnatelném období loňského roku (k 10.2. 2020) přitom odhadl ČHMÚ množství vody ve sněhové pokrývce na území na zhruba 0,276 mld. m3, což představovalo v průměru cca 3,5 mm (3,5 litru na jeden metr čtvereční).

Zdroj: intersucho.cz