Dříve bychom sucho zaháněli otvíráním studánek

Podívejte se na zajímavý pořad o krásné dávné tradici, kdy lidé vítali jaro otvíráním studánek — symbolickým vyčištěním pramene po dlouhé zimě.

Otvírání studánek je český lidový zvyk, kterým lidé chtěli ukončit sucho a přivolat déšť. Kromě období velkého sucha byl tento obřad prováděn během druhé poloviny jara až do svatojánské noci. Studánky se také otvíraly či čistily během královniček, dívčích svatodušních oslav.

Jak se v pořadu dozvíte, právě symbolické spojení vody a čistoty vedlo k provádění tohoto obřadu pannami a také ke spojení s Pannou Marií. Lidé totiž věřili, že studánky symbolizují uplakané oči Panny Marie po ukřižování Ježíše Kriste.

A jak tento tento předkřesťanský, středověký obřad probíhal?

Když na jaře roztál sníh, lidé z vesnice se v určený čas vypravili společně do lesa k pramenům či ke studánce. Tam dětský průvod vedený královnou, deseti až dvanáctiletou dívkou, za doprovodu hudby zazpíval a zatancoval scénku otvírání studánek.

Královnička poklekla, položila džbánek do stříbrné pěny, pak do všech světových stran vodu vylila, aby byli všichni zdraví. Děti kolem ní utvořily kruh, zpívaly a tancovaly.

Tradice otvírání studánek je obnovena už v desítkách míst

Lidé si odjakživa studánek velmi vážili, prameny bývaly cenným zdrojem pitné vody. Po staletí udržované studánky ale s rozvojem vodovodních sítí a čerpání vody z podzemních zdrojů začaly pustnout. Někde se i praménky čerstvé vody ztratily v bahně. Pamětníci postupně odcházeli a najít v lese studánku bylo čím dál tím vzácnější.

V posledních desetiletích ale začali přibývat nadšenci, často různá sdružení ochránců přírody, kterým vadilo, že cenné studánky mizí. Podařilo se jim zmapovat výskyt studánek a daří se jim je obnovovat a udržovat.

K nejznámějším patří otvírání studánek Barborka a Vitulka ve Třech Studních. Obvykle se zdejší tradiční slavnost koná koncem května.

Pořad můžete shlédnout na: edu.ceskatelevize.cz