I přes současnou nepříznivou epidemiologickou situaci nezapomínáme na Světový den vody

V pondělí 22. března si svět připomíná význam vody prostřednictvím Světového dne vody, který byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen.

Důvodem vyhlášení Světového dne vody byla skutečnost, že již v té době miliarda lidí trpěla nedostatkem pitné vody a tím, že nemá přístup k vodě. O životně důležitém významu vody by dnes snad již nikdo neměl pochybovat, ale není tomu tak, protože žijeme ve vodním blahobytu a mnozí neustále význam vody pro život člověka podceňují.

Nenahraditelnost vody

V souvislosti s aktuální pandemií, způsobené koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 a v souvislosti s výskytem nemoci covid-19, nabývá nenahraditelnost vody ještě většího významu. Neustále platí základní doporučení ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví k prevenci této nákazy, abychom si všichni a často myli ruce čistou tekoucí vodou.

Valuing Water

Tématem letošního Světového dne vody je „Valuing Water“, tedy „Hodnota vody“. Voda má pro život, jakoukoliv jeho formu nebo funkci zcela nevyčíslitelnou hodnotu. Existuje oblast lidské činnosti, kde není třeba voda? Existuje potravina, na jejíž výrobu není třeba voda? Existuje ekosystém, pro jehož fungování není třeba voda? Voda je jenom jedna, a proto je třeba ji chránit jako nenahraditelný zdroj a zajistit udržitelné nakládání s veškerými zdroji povrchových a podzemních vod na našem území.

Téměř 15 miliard

Ministerstvo zemědělství (MZe) průběžně naplňuje opatření z Koncepce na ochranu před suchem pro území České republiky. Stejně tak provádí i ochranu před povodněmi, jako hrozbou druhého hydrologického extrému. Na omezení následků sucha věnovalo Ministerstvo zemědělství v loňském roce 14,9 mld. Kč.

Co den, to rybník

Před dvěma lety na setkání ke Světovému dni vody ministr Ing. Miroslav Toman, CSc., uvedl slogan „Co den, to rybník". Tuto výzvu se daří plnit dokonce ve větším měřítku. V roce 2019 vzniklo nebo se upravilo 387 rybníků a v roce 2020 to bylo 372 nových rybníků. "O dotační program je velký zájem, do roku 2030 plánujeme podporu až 3,75 mld. Kč. To umožní vznik přes 2 600 rybníků,“ řekl náměstek sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství (MZe) Ing. Aleš Kendík.

Foto: Nina Havlová