Každý den opraven nebo vybudován jeden rybník

Ministerstvo zemědělství vydalo loni na boj se suchem 14,9 miliardy korun a už dva roky se daří plnit heslo, že v průměru má být každý den opraven nebo vybudován rybník. Loni jich vzniklo nebo bylo opraveno 372 a předloni 387.

Do roku 2030 plánuje stát přerozdělit dalších 3,75 miliardy korun. To umožní vznik dalších 2600 rybníků. Loni stát podpořil obecní rybníky ve dvou programech 550 miliony korun.

Loni ministerstvo připravilo program na podporu opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. V něm se zatím vybralo sedm pilotních projektů na obnovu a zabezpečení vodárenských soustav za 700 milionů korun, vláda na ně schválila 490milionovou podporu. "Tyto projekty zajistí napojení cca milionu a půl lidí na zlepšené zabezpečení nebo zásobování pitnou vodou. V letošním roce byla zahájena příprava rozšíření tohoto programu s předpokládanou alokací 4,4 miliardy Kč na období 2021 -2025," dodalo ministerstvo.

Generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala poznamenal, že většinou se o vodě hovoří, pokud je jí moc, nebo pokud je jí nedostatek. Ve většině času ji společnost pokládá za samozřejmou a žije ve vodním blahobytu. Koronavirová pandemie podle něj přinesla negativní dopady na některé vodohospodářské společnosti v lokalitách, kde náhle klesly odběry vody. Jde zejména o velká města, odkud zmizeli turisté a byly zavřené vysoké školy nebo koleje.

Aktuálně se v rámci boje proti suchu stát zabývá stavbou šesti přehrad - Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále Nových Heřminov na Bruntálsku, Vlachovic ve Zlínském kraji a Skaličky na Bečvě, která je na hranici Olomouckého a Zlínského kraje.