Kde najít samotu v Praze? Přece na Dobré vodě!

I v Praze najdeme mnoho míst, kam se dá vyrazit do přírody. Jedním takovým je i Dobrá voda - samota na území Prahy na severu Křeslic v přírodním parku Botič - Milíčov.

Dobrá voda je samota na Dobrovodském potoku, zároveň také prostor při soutoku tohoto potoka a Botiče, včetně bývalého Fantova mlýna. Podle místního názvu Dobrá Voda bylo pojmenováno i sídliště severně nad soutokem, nejjižnější část Petrovic.

Dobrá voda je jednou ze zastávek naučné stezky "Povodím Botiče". Najdeme zde dvě retenční nádrže pro zachycení přívalových dešťů. Někdy v polovině 16.století zde vznikly také dva mlýny.

Dobrovodský mlýn se nacházel na potoku, zvaném také Dobrovodský a patřil klášteru dominikánek u sv. Anny na Starém Městě. V současné době už toto místo mlýn ničím nepřipomíná.

Zato Fantův mlýn i dneska ještě najdeme, tedy spíš zříceniny mlýna a to při levém břehu Botiče, zhruba proti jeho soutoku s Dobrovodským potokem. Roku 1930 mlýn vyhořel, byl ale obnoven. Po dalším požáru, roku 1960, již obnoven nebyl. Roku 1975 byly hospodářské budovy upraveny pro potřeby chovu koní, v 90. letech však opět zpustly a záhy se proměnily ve zříceninu. Ve Fantově mlýně se roku 1925 natáčela jedna z černobílých verzí Jiráskovy Lucerny.

Na západ od samoty u Botiče je křižovatka turistických cest, rozdělují se u ní červená a zelená turistická značená trasa přicházející společně z Křeslic - červená pokračuje po proudu Botiče do Petrovic a zelená proti proudu Pitkovického potoka - vlévajícího se do Botiče kousek Nad Dobrou vodou - na Uhříněves.