Koleje, které nevydávají hluk a jsou vyrobeny z odpadu

Další zajímavou inspirací, jak využívat druhotné suroviny, je společnost Brens Europe, a.s., která vyhrála 1.místo ve druhém ročníku soutěže MPO „Přeměna odpadů na zdroje“ se svým projektem - "Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED".

Jde o speciální výplň kolem kolejí, která snižuje emise hluku a vibrací z kolejových drah. Jsou to stavebnicové dílky, které jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů z gumárenského a automobilového průmyslu a jsou uložené uvnitř a vně kolejí. Díky schopnosti vsakování vody se u nich navíc mnohem lépe daří trávníkům.

Firma BRENS EUROPE realizuje zdravou, rychlou a tichou dopravu 21. století pro městské aglomerace i otevřenou krajinu. Kromě kolejových absorbérů hluku vyrábí i železniční přejezdy, plošné zádlažby kolejí a nízké protihlukové clony. Více informací naleznete na jejich webu brens.cz

Soutěž “Přeměna odpadů na zdroje” realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou CzechInvest.

Cílem soutěže je motivovat podnikatele, živnostníky, města a obce, žáky a studenty všech stupňů škol i organizace volnočasových aktivit, aby kreativně využili materiály a výrobky, které ukončily svoji životnost. Aby tyto již odložené věci/odpady nápaditě přeměnili na druhotné suroviny nebo na nové výrobky/předměty určené k novému použití. To vše v duchu udržitelného využívání zdrojů a na podporu oběhového hospodářství.

4.ročník soutěže je nyní kvůli pandemii koronaviru zrušen. Vyhlášení soutěže v budoucnosti se odvíjí od epidemiologické situace, o novinkách bude MPO informovat na webu druhotnasurovina.cz, i prostřednictvím dalších komunikačních kanálů.