Encyklopedie pro školáky - Co s odpadem?

Vynést odpadky, zaklapnout za sebou víko popelnice - a je hotovo! Ale všichni tušíme, že věci jsou mnohem složitější...tentokrát přinášíme tip na zajímavé a inspirativní čtení pro vaše děti!

Náš odpad se vrší na místech, která ani neznáme, plní daleká moře a ovlivňuje řadu přírodních procesů. Proč vlastně? A dá se s tím něco dělat?

Široce pojatá kniha pro děti mladšího školního věku popisuje, co je odpad, jak vzniká, jak se třídí a recykluje, jak vznikají smetiště a odkladiště odpadu, jak lze předcházet jeho vzniku, kde všude se nachází. Děti se při četbě této encyklopedie učí, jak se vyznat v nástrahách konzumního života a jak si osvojit různé strategie, které jsou přátelštější k jejich životnímu prostředí.

Barevné obrázky a text zaměřený na souvislosti osvětlí dětem i rodičům, kolik nástrah je spjato s životním cyklem zboží, které běžně používáme a jak se vyznat v nástrahách konzumního života.

Autorkou je Gerda Raidt - německá ilustrátorka a autorka populárně naučných knih pro děti. Narodila se ve Východním Berlíně, studovala na Burg Giebichenstein Halle a HGB v Leipzigu.

Knihu naleznete zde