Na změnu klimatu připravují Lesy ČR krajinu stovkami svých vodohospodářských projektů

Znáte program Vracíme vodu lesu? Lesy ČR v rámci něho realizují projekty, které pomíhají zadržovat vodu v krajině.

Lesy ČR coby správci 38 tisíc kilometrů drobných vodních toků v zemi provádějí přírodě blízká opatření, která zadrží vodu v krajině a zmírní sucho.„Každoročně obnovíme nebo vybudujeme 250 tůní a mokřadů. Jde většinou o technicky jednoduché, levné a účinné terénní úpravy, které prospějí krajině i vodomilným rostlinám a živočichům,“řekl generální ředitel podniku Dalibor Šafařík.

Podnik záměrně obnovuje přirozený vodní režim lužních lesů, mokřadů, pramenišť, rašelinišť a upravuje využití lesnických melioračních sítí. „Naše vodohospodářská opatření patří k evropským adaptačním změnám v lesnickém hospodaření, kterými reagujeme na změny klimatu,“ uvedl Šafařík.

Letos Lesy ČR vyčlenily v rozpočtu 250 milionů korun, které využijí při realizaci 180 projektů a projekční přípravě 110 dalších. Patří mezi ně i zcela výjimečný projekt zaměřený na obnovu vodního režimu v lužních lesích na jihomoravském Soutoku.

Příklady dokončených tůní a mokřadů:

Obnovená Borkovická blata na Táborsku Mokřad u revitalizovaného vodního toku v Dlouhém Újezdě na Tachovsku Tůně u revitalizovaného přítoku Třeslice v chráněné krajinné oblasti Broumovsko Tůně u revitalizovaného toku Raduňka na Opavsku Mokřady u revitalizovaného Zádolského potoka na Svitavsku

Více na vracímevodulesu.cz