Nová kategorie soutěže Přeměna odpadů na zdroje ocení osvětovou činnost

Zabýváte se vzděláváním, organizujete osvětové akce, anebo se jinak nepřímo podílíte na zvyšování povědomí o cirkulární ekonomice? Právě pro vás vznikla v letošním 4. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje nová kategorie – Cirkulární počin.

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Cirkulární ekonomika – řešení pro udržitelnou společnost

Už dlouho se mluví o tom, že současný způsob produkce výrobků je z ekologického hlediska neudržitelný. Podle některých odhadů dokonce v roce 2050 nebude stačit na uspokojení veškeré konzumní poptávky na světě ani produkce ze tří planet, natož pak z té jedné, která nám poskytuje prostor pro život. Spotřebováváme prostě více a zdroje Země na to nestačí. Řešením ale může být takzvaná cirkulární ekonomika.

V cirkulární ekonomice zkrátka nic není odpadem, a to, co nyní pokládáme za odpad, je potenciální surovinou pro další výrobu a základem pro životní cyklus nového výrobku. Zní to možná trochu složitě, proto se podívejte na obrázek níže, kde je symbolicky vyznačen rozdíl mezi lineárním a cirkulárním systémem zacházení se zdroji.

Osvěta je důležitá

V minulých ročnících se soutěž zaměřovala převážně na projekty, které vytvářely produkty z druhotných surovin. To je priorita v oběhovém hospodářství, ale je potřeba ji podpořit a doplnit i dalšími činnostmi, např. vzděláváním a osvětou. Pro šíření osvěty jsou důležité podpůrné projekty, které o cirkulární ekonomice, využívání druhotných surovin a předcházení vzniku odpadu informují a vzdělávají.

Kdo se může přihlásit?

Hlásit se mohou firmy, veřejná správa a neziskové organizace. Zadání je široké a najde se v něm kdokoliv, kdo přikládá cirkulární ruku k dílu.

Neziskové organizace, obce, ale i jednotlivci (OSVČ) a firmy se mohou přihlásit, pokud pořádají osvětové akce. Může se jednat např. o přednášky, diskuze, organizace kulatých stolů, ale i soutěže různého typu a rozsahu, promítání dokumentárních filmů nebo třeba debaty se zajímavými hosty z oblasti cirkulární ekonomiky.

Patří sem také projekty, které podporují sdílenou ekonomiku v praxi. Příkladem jsou například populární swapy neboli výměny. Populární akce, kde si lidé mezi sebou vyměňují zdarma věci, které už nepotřebují. Nejčastěji se jedná o oblečení, knihy, hračky, sportovní vybavení apod., vyměnit se dají i pokojové rostliny. Za cirkulární počin se považuje i podpora sdílené dopravy.

Vzdělávat můžete i pomocí praktických workshopů, kde ostatní naučíte, jak měnit již nepotřebné materiály a odpady na nové zdroje a výrobky. Inspirovat se můžete projektem RELU, který učí výrobě tašek a batohů z papírových pytlů z bezobalových obchodů.

Své soutěžní projekty, práce a návrhy můžete přihlásit do 31. března 2021. Přihláška se vyplňuje online pomocí přihlašovacího formuláře. Její součástí je popis projektu, fotografie a krátké video. Pokud si s přihláškou nevíte rady, inspirujte se přihlášenými projekty z minulých let.

Hodnotí se jak míra využití druhotných surovin a kvalita zpracování, tak kreativita a originalita. Účelem soutěže je totiž inspirovat český průmysl k přechodu na cirkulární ekonomiku.

Více o soutěži na: druhotnasurovina.cz