Poznejte novou naučnou stezku v okolí Medkových rybníků

Nová naučná stezka láká k procházkám do okolí Medkových rybníků na okraji Kroměříže. Můžete se na ní seznámit s ptactvem, které v lokalitě žije, zkusit poznávat stromy, poznat zvuky dřeva pomocí dendrofonu, získat základní přehled o koloběhu vody v krajině a také si vyzkoušet vodní splávek!

Hlavním tématem naučné stezky je voda a s ní související živočichové, tedy ryby, obojživelníci a ptactvo. Nainstalované informační tabule budou sloužit k environmentální výuce. Některé z nich jsou interaktivní. Stezku doplnily lavičky, které nabízejí posezení u vody.

Medkovy rybníky jsou cennou mokřadní lokalitou na severovýchodě Kroměříže. Jsou pozůstatkem těžby cihlářské hlíny. Nedaleko je několik dalších významných přírodních lokalit souvisejících s lužními lesy, mokřady, vodními toky či vodními plochami, jako jsou Stonáč, Wolfův splávek nebo třeba naučná stezka Zámeček směřující k přírodnímu parku Záhlinické rybníky.

Rybníky tvoří přírodní prvek v jinak silně zastavěném území, tedy urbanizované krajině. Lidé Medkovy rybníky využívají k rybaření, ale také ke krátkým procházkám.

Podle zástupců města zůstávala lokalita dlouho nepovšimnutá. "Nezodpovědní lidé zde zakládali černé skládky, které se díky dobrovolníkům daří odstraňovat. S ohledem na zde žijící divoká zvířata není vhodné v lokalitě umisťovat odpadkové koše," mluvčí radnice Jan Vondrášek. "Prosíme proto všechny návštěvníky, aby své odpadky z přírody odnášeli, aby Medkovy rybníky byly příjemným místem pro rekreaci a aktivní trávení volného času," doplnil místostarosta Vít Peštuka.

Název Medkovy rybníky je spojen s rodinou Jana Medka, který v místě od konce 19. století provozoval cihelnu. Po ukončení těžby se zatopené hliníky staly vyhledávaným místem pro koupání.