Cesta kolem Světa za 3 hodiny?

Jarní počasí přeje výletům. A jestli chcete poznat Svět, nemusíte jezdit daleko. Můžete totiž navštívit krajinu Třeboňska a naučnou stezku kolem rybníka Svět v jižních Čechách.

Věděli jste, že cesta kolem Světa vám nemusí zabrat víc než pouhé 3 hodiny? To můžete stihnout, když se vydáte po naučné stezce kolem rybníka Svět.

Trasa 12 km dlouhé naučné stezky seznamuje s krajinou Třeboňska, s historií rybníkářství a lázeňství, lidovou architekturou i přírodním společenstvem této oblasti.

Na trase se nachází 16 informačních zastávek a když si budete chtít oddychnout, můžete využít i několik odpočinkových míst s lavičkami, které nabízí výhledy do okolní krajiny. Na stezce jsou také vyhrazena dvě místa, na kterých je možné si rozdělat oheň.

Unikáty zdejšího biotopu

Přírodovědně nejzajímavějším místem na stezce je rašeliniště Vimperky. Můžete zde vidět velké množství vzácných rostlin, jako jsou žebratka bahenní, ďáblík bahenní, mochna bahenní či kapradiník bažinný. Na břehu malebného rybníčku Dolní Zlatník roste jeden z dubových velikánů Třeboňska – obvod kmene má skoro šest metrů. U Spolského potoka, který rybník Svět napájí, můžete při troše štěstí spatřit třeba ledňáčka či stopy vydry.

Naučná stezka je určena hlavně pro pěší turisty. V suchém období lze část trasy projet i na kole, ale v některých místech je jízda na kole zakázána kvůli poškozování přírody. Stezka začíná u hotelu Bohemia-Regent na okraji parku lázní Aurora v Třeboni a končí na hrázi rybníka Svět u Šustova pomníku.

16 zastávek, na které narazíte a co obsahují:

 • Hotel Bohemia - Regent (na začátku lázeňského parku)
 • Lázeňský park – lázeňství na Třeboňsku dnes a dříve
 • Břehy rybníka – okolní rostliny
 • Polní meze – informace o ekologické stabilitě krajiny
 • Vimperky 1 – typy rašelinišť
 • Vimperky 2 – rašeliniště a jeho vývoj a význam
 • Spolský potok – začlenění do tématu biokoridorů a biocenter
 • Rybník Dolní Zlatník – jak se jsou rybníky stavěny, chov ryb a obří strom dub letni
 • Louky Třeboňska – louky a jejich typy
 • Spolský mlýn – mlýn z 19. století
 • Borový les – různé lesy na Třeboňsku
 • Odměny – lidová architektura a historie osídlení Třeboňska
 • Cirkviční rybník – okolní ptactvo a informace k chovu ryb
 • Park u Schwarzenberské hrobky– historie vážící se k tomuto místu
 • Rybník Svět – informace pojící se k tomuto rybníku a rybníku Opatovickému
 • Šustův pomník – významní rybníkáři Třeboňska