Za romantikou ke Hvížďalským vodopádům

Krásným místem pro odpočinek a toulky přírodou jsou malebné vodopády, ke kterým se můžete vydat po naučné stezce, nesoucí název "Za mlynáři od Bradavy".

Hvížďalské vodopády najdete pod hrází rybníka Hvížďalka, který napájí říčka Bradava, kousek od Spáleného Poříčí na jihu Plzeňska.

Na hrázi rybníka Hvížďalka roste několik mohutných dubů, které spolu se třpytící se hladinou vytváří úžasný pohled. U hráze najdete také zastřešený altánek.

Nejkrásnější pohled se vám otevře při vysokém stavu vody, ale návštěva tady stojí za to opravdu kdykoliv.

Vodopády je třeba trochu hledat

Na jižním konci hráze je kamenný přeliv, pod kterým byla pro přepad vody vykopána šest metrů hluboká soutěska s vanovitou tůní na dně. A díky tomu vznikly dvě nádherné kaskády vodopádu. Tam byste takovou přírodní podívanou asi nehledali. Pod betonovým přelivem se do tvrdé skály zařezává voda z rybníka a vodopády jsou i za malého stavu vody krásně vidět. Největší je vysoký asi dva metry.

Když je hodně vody, vodopádů tu najdete hned několik. Pár metrů pod vodopády se nachází hluboké temné jezírko.

Ke Hvížďalským vodopádům a rybníku Hvížďalka se dostanete po naučné stezce, která vede přímo ze Spáleného Poříčí. Také stačí jít po zelené turistické trase, protože naučná stezka ji přesně kopíruje.

Naučná stezka Za mlynáři od Bradavy

Stezka má 6 zastavení a seznámí návštěvníky s historií mlýnů, hamrů a starých řemesel kolem nich. Její celková délka jsou 4,5 km.

Cestou se seznámíte s životem v mlýnech obecně, ale i s mlýny a podobnými zařízeními, které přímo tady stávaly a většinou dosud stojí. Každé ze šesti zastavení se věnuje jinému, takže je znát, že i mlynářů tu muselo být dost.

Za mlynáři od Bradavy se určitě vydejte s dětmi. Bavit je budou informační panely s obrázky Jiřího Wintera Neprakty, který je spolu s Miroslavem Háskem ilustroval. Stezka je doplněna jednoduchou soutěží. Když správně spočítáte dušičky, které vodníkovi, průvodci po trase, utekly a schovaly se na jednotlivých tabulích, dostanete v místním infocentru odměnu (tam se také dozvíte bližší informace o této hře).