Profesor Bárta představil třetí výstavu na Kampě: Udržitelnost a civilizace

Naše civilizace jako doposud první nedokáže většinu toho, co vyrobí, vrátit zpět do přírody nebo recyklovat. Je třeba se zamyslet a změnit naše návyky, dokud je ještě čas.

„Myšlenka udržitelnosti v této výstavě představuje především vizi fungování světa a každého z nás, která nás může nasměřovat k lepšímu, čistšímu a udržitelnějšímu světu. My jsme první civilizace, která je v mnoha ohledech celoplanetární ve smyslu pohybu kapitálu, informací i výrobků. Celoplanetární jsou i naše problémy. Abychom je zvládli a abychom dosáhli udržitelného způsobu našeho života, potřebujeme vizi a spolupráci nás všech,“ zdůraznil Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu FF UK, který se nedávno dočkal významného mezinárodního uznání. American Academy of Arts and Sciences jej totiž přijala se čtyřicítkou nových čestných zahraničních členů.

„Věřím v sílu přírody, ale lidská zpupnost zacházení s ní mě někdy šokuje. Jakoby bylo jedno, co tady zanecháme pro naše děti a jejich děti,“upozornila Olga Menzelová ze společnosti Medialogue, která výstavu realizovala.

Začít musí každý u sebe

„Změna myšlení o energetice by měla být trvalá. Jde o změnu přemýšlení o tom, jak energii vyrábíme, jak ji spotřebováváme. Ale také o změnu přemýšlení nad tím, jak ji mezi sebou sdílíme, nebo jak si ji ukládáme na horší časy. Právě to mají umožnit legislativní změny, které chystáme. Jde nám o zajištění dostatku energií pro všechny za přijatelné ceny a také z bezpečných zdrojů. A to začíná u nás, jednotlivců,“zdůrazňuje Ing. Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu, jehož ministerstvo poskytlo záštitu nad touto výstavou.

„Po několik generací jsme si užívali vodního a energetického blahobytu. Nyní si začínám uvědomovat, že blahobyt není pouze otázkou ekonomické prosperity a možnosti si něco koupit. Příroda a naše planeta nám začínají ukazovat, že zdroje jsou omezené a stále vzácnější. Bez vody a energie žít nemůžeme a je nesmírně důležité si to připomínat s ohledem na naše děti a následující generace. My musíme investovat, my musíme hledat řešení, my se musíme chovat zodpovědně, aby naše děti mohly žít!“ řekl Petr Mrkos, generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací, které také výstavu podpořily.

Na 39 panelech se autoři věnují pojmům, jako jsou oběhová ekonomika, recyklace uměle vyrobených materiálů. Soustředí se na koncepty udržitelnosti, roli přírodních materiálů a získávání čisté energie. Samostatný část pak prezentuje technologický pokrok v těchto oblastech a ukazuje pozitivní příklady s cílem podpořit změnu myšlení a chování veřejnosti.

Migrace jako prostředek k udržitelnosti?

Současná výstava, navazující na výstavy „Voda a civilizace“ a „Energie a civilizace“, klade důraz mimo jiné na téma migrace a udržitelnosti, jak upozorňuje další z autorů, sociální geografka z Přírodovědecké fakulty UK Eva Janská: „Migrace a udržitelnost jsou dvě témata, která jsou stále důležitější v dnešním světě. Migrace může mít značný dopad na životní prostředí, společnost a ekonomiku a je jedním z největších výzev, kterým čelíme. Nicméně, pokud je řízena správně a spojena s udržitelným rozvojem, může být migrace také využívána jako prostředek k dosažení udržitelného rozvoje. Propojení migrace a udržitelnosti je důležité pro budoucnost naší planety a pro to, jak budeme žít a hospodařit s našimi zdroji.“

Výstava vznikla pod záštitou rektorky Univerzity Karlovy a Ministerstva průmyslu a obchodu. Slavnostní zahájení proběhlo pod záštitou primátora hlavního města Prahy. Generálním partnerem putovní výstavy je Skupina ČEZ, a. s., hlavním partnerem je ČSOB Private Banking. Partnery výstavy jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ČEPS, WERO ENERGY, PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, hlavní město Praha, advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a státní podnik Povodí Vltavy. Organizátorem je společnost Medialogue s.r.o.

Výstava je umístěná na Kampě – v těsné blízkosti Karlova mostu. Je volně přístupná do konce června a díky nasvícení panely na solární energii si ji můžete prohlédnout i ve večerních hodinách.