Vydejte se za šuměním Chřibských vodopádů

Krásné vodopády jsou na potoce tekoucím ze svahu Plešivce u obce Chřibská. Výjimečné jsou tím, že voda v nich padá kolmo dolů a nedotýká se skály. Odborníci zařazují tyto vodopády k typu vodorovných vrstev, které se často vyskytují v tropických oblastech.

Údolní městečko Chřibská na Děčínsku se nachází na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcarska. Vody z okolních kopců se zde stékají ze všech stran, aby dále pokračovaly údolím malebné říčky Chřibské Kamenice do oblasti Labských pískovců.

Chřibské vodopády se nacházejí na konci nevelkého údolí za bývalou Střelnicí, asi 1,5 km východně od středu obce Chřibská.

Cestu začnete na náměstí v Chřibské a vydáte se po 9 km dlouhé žluté turistické značce. Mezi dvěma zalesněnými výběžky Plešivce tu vzniklo tiché údolí, přístupné po pohodlné lesní pěšině. Protéká jím malý potůček, u kterého je v jednom místě upravená studánka. Údolí končí docela strmým srázem se dvěma skalními stupni, na kterých stékající potůček vytvořil dvojici vodopádů, vysokých asi 1,5-2 metry. Od nich stezka pokračuje po dřevěných schodech vzhůru k rozcestí nad údolím, odkud vedou cesty po jižním okraji údolí zpět do Chřibské nebo dále po svahu Plešivce směrem k nádraží Chřibská.

Výhodou tohoto výletu je, že se na obou jeho koncích (a v letní sezóně i uprostřed) nacházejí restaurační zařízení, kde lze dobře relaxovat.