Co se skrývá pod různými uličními poklopy?

Všimli jste si někdy, kolik je na chodnících a silnicích všelijakých kanálů, poklopů a znaků? A napadlo vás, k čemu slouží a co se pod nimi skrývá? Vodní strážci vám to rádi objasní.

Vodovodní řady (tedy trubky, kterými se dostává pitná voda z vodojemů až do domů) jsou skryty pod zemí. Vedou i pod chodníky a silnicemi, kde se k nim nedá jen tak lehce dostat. Můžete si to představit jako takovou hodně komplikovanou síť, která se skrývá pod celým městem. Běžný chodec si vůbec neuvědomuje, kolik kilometrů trubek se mu pod nohama skrývá. Konkrétně v Praze je délka vodovodní sítě více než 3 500 km a dalších skoro 800 km měří vodovodní přípojky, to jsou ty části vodovodu, které vedou od hlavního rozvodu k jednotlivým domům.

Ale jak se k těm trubkám dostat, když jsou pod povrchem? Přeci nejde pokaždé rozkopat silnici, když je potřeba někde vypnout přívod vody! Z tohoto důvodu jsou při budování vodovodní sítě zřizovány šachty, ve kterých jsou kohouty a šoupata sloužící k ovládání vodovodních rozvodů. Šachty samozřejmě nemůžou zůstat otevřené a tak jsou kryty různými poklopy.

Stejné je to i s kanalizací. Ta se také skrývá hluboko pod ulicemi, ale protože musí být odvětrávána a je nutné do ní vstupovat kvůli kontrole a údržbě, tak jsou její součástí vstupní šachty a uliční vpusti, které jsou také přikryté poklopem. Kanalizační síť je dokonce ještě delší než vodovodní. Celková délka stokové sítě je více než 3 600 km a kanalizační přípojky (tedy část kanalizace vedoucí z jednotlivých domů do stoky) měří téměř 1 000 km. Kanalizačními stokami teče voda do Ústřední čistírny odpadních vod nebo do menších čistíren na okraji Prahy.

Na ulici můžete kromě poklopů spatřit i různé tabulky, nejčastěji modré a červené, které označují, že se v jejich blízkosti nachází např. vodovodní přípojka nebo hydrant a lze z nich mimo jiné vyčíst i to, jak daleko od paty domu jsou uložené. Kromě vodárenských poklopů můžete na ulici vidět i spoustu dalších, například od plynárenských nebo elektrických rozvodů.

Vodárenské poklopy:

poklop-02.jpg

Tyto poklopy si většina lidí představí pod slovem kanál. Ve skutečnosti jsou to ale „uliční vpusti“, kterými z povrchu ulice odtéká dešťová voda.

poklop-10.jpg

Pod těmito poklopy se skrývají vstupní šachty do kanalizace. Tudy se vstupuje, pokud je potřeba v kanalizaci něco opravit nebo vyčistit.

poklop-13.jpg

Pod tímto poklopem byste našli vodoměr.

poklop-17.jpg

Tyto malé poklopy se správně nazývají „povrchové znaky“, ale mezi vodaři se jim říká „hrníček“. Našli byste pod nimi šoupata, tedy ventily, kterými se ovládá uzavírání přívodu vody.

poklop-15.jpg

Pro to, aby bylo možno se k vodě dostat i na ulici, kde běžně nebývá vodovodní kohoutek, slouží hydranty. Většinou najdete jen poklop, pod kterým je zařízení, na které se dá hydrant připojit, někde jsou ale hydranty osazeny nastálo.

znaceni-01.jpg

Tyto orientační tabulky můžete najít na zdech domů, na plotech apod. Odborníci z nich vyčtou, jak daleko od domu se nachází například uzávěr vody nebo hydrant.

poklop-21.jpg

Pokud někdy uslyšíte slovo „gajgr“ budete vědět, že se jedná o toto zařízení, které slouží k čištění okapových svodů, to jsou ty části okapu, které svádějí vodu ze střechy dolů do kanalizace.

Zdroj: vodnistrazci.cz