Vodopád, který občas zmizí

Moravskokrumlovský vodopád mizí v letním suchu a v zimě naopak může tvořit ledový vějíř. Přestože jsou v krajině Českomoravské vrchoviny mírné kopce, vznikl zde jeden z nejdelších českých vodopádů, jak je to možné?

Vodopád u Moravského Krumlova se nachází na krátkém pravostranném přítoku řeky Rokytné. Má dvoustupňový charakter, zajímavější je jeho dolní část s výškou 11 metrů, ale k vidění není pokaždé. Vodopád je to především v době, když tají sněhy nebo po vydatných deštích. Své kouzlo má návštěva v zimě, kdy se vodopád mění v ledopád.

K vodopádu lze nejsnadněji dojít po modré turistické značce jihovýchodním směrem z místní části Moravský Krumlov – Rokytná, asi 0,5 km za vesnicí po značené odbočce do rokle k úpatí vodopádu.

Zajímavosti malébného údolí

  • Moravskokrumlovský vodopád se řadí mezi nejdelší české vodopády, přestože se nachází v krajině s mírnými kopci. Vysvětlení popsal pro iDNES.cz geolog Martin Janoška, který se vodopádům věnoval v jedné ze svých publikací. "Rokytná je větší řeka, má více síly, a proto se více zahlubuje do krajiny než boční malé přítoky. Ty se pak dostávají vzhledem k větší řece do vyvýšené pozice, v závěrečném úseku před vtokem do větší řeky mají proto velký spád. Pokud na posledním strmém úseku narazí na tvrdou skálu, může se na ní vytvořit vodopád."

  • Příroda tu nabízí rozmanité tváře. Zatímco na prudkých svazích se jen málokdy dokáže udržet vegetace a když, tak je uzpůsobená extrémním podmínkám, na druhé straně skal se objevují svahy bohaté na život. Velká část rezervace je pokrytá duby a habry, kromě toho tu žije na 200 druhů pavouků, mezi nimi libozvučné pavučenky a plachetnatky.

Naučná stezka „Krumlovsko-rokytenské slepence“

Přímo k vodopádu turisty navede naučná stezka. Celková trasa naučné stezky měří 15km a je zde instalováno 12 informačních panelů s mapovým přehledem o průběhu stezky pro snadnou orientaci. Tématicky zaměřené panely podávají zajímavé informace, např. o historii města a zámeckém parku, hradišti Rokyten a řece Rokytné, Mariánské studánce, národní přírodní rezervaci a stepních a lesních společenstvech v ní, doplněné fotografiemi.

Naučná stezka začíná u vstupu do dolního zámeckého parku, vede zámeckým tunelem do lokality zvané „Střelnice“ a dále po modrém turistickém značení ke kapli sv. Floriána. Odtud je stezka směrována ke kapli Panny Marie u Rokytné (Mariánská studánka) a dále příjemnou cestou do Rokytné. Pak už se vrátí opět do Moravského Krumlova.