Jak obnovit dunajskou přírodu?

V akceleračním programu Climate Challenge bylo vybráno 14 projektů, které budou udávat trend v ochraně životního prostředí a jedním z nich bylo i Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ s projektem "Obnova dunajské přírody".

Tato ochranářská organizace se věnuje obnově vzácných přírodních území na Podunajsku a v Karpatech. Na Dunaji a v jeho okolí zprůtočňují říční ramena, obnovují mokřady a vysazují původní druhy stromů do lužních lesů.

BROZ již přes 20 let realizuje praktické ochranářská opatření na územích Natura 2000. Jde o tým profesionálních ochranářů, kteří se snaží řešit environmentální problémy.

Obnova a management dunajských lužních biotopů

Tak se nazývá projekt, který se věnuje rozsáhlému území dunajských ramen a mokřadů v oblasti řek Váhy, Ipeĺe a Dunaje. Zajištěním dostatečného množství vody pro tyto vysychající oblasti se navrátí vhodné podmínky pro původní druhy rostlin a živočichů. Zásoby podzemní vody v okolí těchto mokřadů se také přirozeně doplní. Projekt tohoto rozsahu je na Slovensku jedinečný a bude sloužit jako modelový příklad pro podobné projekty v budoucnu.

Na krátký sestřih aktivit organizace BROZ se můžete podívat v následujícím videu:

Zdroj: broz.sk