Jak ochránit přírodu v malé obci?

Další zajímavý pořad z dílny ČT edu o vybudování biokoridoru v obci Šakvice, který je přínosem pro životní prostředí i pro místní obyvatele.

Při stavbě nádrží na Nových Mlýnech se v obci Šakvice musel vykácet lužní les a místní krajina vyschla a zošklivěla.

Roku 2004 proto obec vysázela podél severní hráze dolní novomlýnské nádrže biokoridor, který alespoň zčásti nahradí lužní lesy, zatopené jejími vodami. Na 5,5 ha pozemku, v pásu dlouhém 750 m a širokém 70 m roste 25 500 ks dřevin.

Vznikl lokální biokoridor Obecní hájek, který lemuje kamenitý asfaltový břeh novomlýnské nádrže. Zatím se pás budoucí zeleně nedotýká žádného biocentra, větší plochy lesa. Ze stromů je nejvíce zastoupen dub letní, jasan ztepilý, lípa malolistá, habr obecný, topol osika, javor babyka. Z keřů je to svída krvavá, ptačí zob obecný, brslen evropský, kalina obecná a hlohy. Výsadba dřevin je prostorově rozdělena do tří částí se dvěma průhledy. Celý biokoridor je oplocen, aby vysázené dřeviny byly chráněny proti poškození zvěří, pravidelně je prováděno vyžínáni trav a bylin, které by růst dřevin mohly ohrozit.

Pořad ke shlédnutí naleznete na: edu.ceskatelevize.cz