Jak vyvinout bezodpadovou recyklační technologii?

Firma Lavaris vyvinula technologii, která zajišťuje lepší a efektivnější recyklaci a přeměnu upraveného materiálu na zdroj…a to vše bez dalšího odpadu.

Společnost Lavaris se zabývá výzkumem v oblasti využití druhotných surovin v podobě aktivního gumového, kamenného a betonového prachu.

Aktivní gumový prach se používá při výrobě umělých hmot, v gumárenství a papírenství, dále pak také jako aktivní pojivo modifikovaných asfaltových směsí. Vyrábí se z něj napříkald dlaždice, desky, rohože izolační pásy či gumoasfalty (plnivo do gumárenských směsí, které nahradí až 80% primárního kaučuku) a plnivo nátěrových hmot (ochrana proti korozi, opotřebení a chemikáliím).

Aktivní betonový prach se zase používá při výrobě cementových směsí a jako pojivo a plnivo při výrobě zdících systémů. Výsledné produkty se pak používají ve stavebnictví jako cementové směsi (lepidla, malty, omítky), tvárnice a zdící stavební bloky. Aktivní kamenný prach se opět používá při výrobě cementových směsí a navíc také jako přírodní minerální hnojivo v zemědělství.

Současně s výzkumnou činností firma Lavaris i vyvíjí a vyrábí recyklační linky s vysokorychlostními mlýny, které umožňují přeměnit odpadní látky na cennou druhotnou surovinu. Šetří tak životní prostředí a snižují ekonomickou náročnost výroby.

Díky Inovačnímu voucheru od SIC ( Středočeské inovační centrum ) si zákazníci mohli ve firmě Lavaris otestovat použití vysokorychlostních mlýnů pro mletí rostlinných materiálů. Z výsledků testů vyplývá, že mechanický rozklad biomasy má velký potenciál při recyklační předúpravě surovin a to nejen při výrobě biopaliv.

Projekt firmy Lavaris s.r.o. byl jedním ze 14 projektů vybraných do akceleračního programu Climate Challenge.

Zdroj: lavaris.cz