Okolí vodojemů připomíná rozkvetlou louku

Rozkvetlé vodojemy prospívají životnímu prostředí a tak i letos se veřejnost na některých místech může setkat s označením upozorňujícím na iniciativu "Nekosit – kveteme".

S touto iniciativou přišla minulý rok společnost ČEVAK a.s. Zatímco vloni kvetly vodojemy zejména na východě jižních Čech, letos přibyla další místa na západě Čech.

Společnost ČEVAK se kromě vodovodních a kanalizačních sítí stará také o celou řadu objektů jako jsou úpravny a čistírny odpadních vod, a to i v okolí vodních zdrojů. K objektům přiléhají i zelené plochy. V řadě případů se jedná o poměrně rozlehlé areály jak v obcích, tak i mimo ně. Vodohospodáři tak po dohodě s vlastníky tohoto vodohospodářského majetku nechávají rozkvést louky kolem vodohospodářských objektů. To je mimo jiné příklad vodojemu ve Střelských Hošticích nebo čistírny odpadních v Jindřichově Hradci.

Nejde jen o samotný pohled na pestrou rozkvetlou louku. Vyšší travnatý porost pomáhá zadržet v půdě vlhkost, zlepšuje infiltraci vody z dešťů do půdy a podzemních zdrojů, udržuje mikroklima a přispívá ke snížení teploty povrchu půdy. V neposlední řadě je také životním prostorem pro hmyz i drobné živočichy a poskytuje potravu pro ptáky. Vytváří tak přirozené prostředí, které potěší kvetoucími planými rostliny, nezřídka i léčivkami.

„Neméně důležitý je i ekonomický pohled, kdy zbytečné udržování nízkého trávníku obtěžuje okolí hlukem, polyká čas peníze i energie. A kromě toho rozkvetlé louky jsou krásné,“ vysvětlila mluvčí společnosti Jitka Kramářová.

Zdroj:cevak.cz